Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Km/h sang Knot (Nút) (Km/h to Kt)

Quy đổi từ Km/h sang Knot (Nút) (Km/h to Kt)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 2,K viewsCách đổi từ Km/h sang Knot

1 kilomet trên giờ bằng 0.53996 knot : 1km/h = 0.53996 kn

Cách đổi như sau:

1 km/h = (1/1.852 hải lý)/(1 giờ) = (1/ 1.852) hải lý/h = 0.53996 kn

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị Knot (nút) bằng vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) chia 1,852.

Ví dụ:

Đổi 30 km/h ra knot:

V(km.h) = 30 / 1.852 = 16.19870 km/h

Thông tin bổ sung:

  • 1 km = 1/1.652 hải lý
  • Knot còn được kí hiệu là kn (theo ISO) hoặc kt (theo IEEE) hoặc NMPH (nautical mile per hour)

Bảng chuyển đổi từ Km/h sang Kn (kt)

Km/hKnot (kn)
1 km/h0.539956803455723 kn
5 km/h2.69978401727862 kn
10 km/h5.39956803455723 kn
15 km/h8.09935205183585 kn
20 km/h10.7991360691145 kn
25 km/h13.4989200863931 kn
30 km/h16.1987041036717 kn
40 km/h21.5982721382289 kn
50 km/h26.9978401727862 kn
3.7/5 - (3 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net