Vật lý

Các ký hiệu vật lý thường gặp

Trong Vật lý, các ký hiệu hoặc biểu tượng khác nhau được sử dụng để biểu thị các đại lượng khác nhau. Các ký hiệu làm cho việc biểu diễn các đại lượng dễ dàng hơn. Trong bài viết này, một số ký hiệu vật lý phổ biến nhất được đề cập đến. Một số câu hỏi thường gặp như: Q...

Thời gian là gì?

Thời gian là thước đo của sự thay đổi không ngừng, nhất quán trong môi trường xung quanh chúng ta, thường là từ một quan điểm cụ thể.  Trong khi khái niệm về thời gian là hiển nhiên và trực quan - sự trôi qua đều đặn của các sự kiện trước mắt chúng ta; quỹ đạo của Mặt trăng xung quanh...

Đơn vị dẫn xuất là gì?

Muốn định nghĩa đơn vị của tất cả các đại lượng Vật lý người ta chỉ cần chọn trước một số đơn vị gọi là đơn vị cơ bản - các đơn vị khác suy ra được từ các đơn vị cơ bản gọi là đơn vị dẫn xuất. Một số đơn vị dẫn xuất: - Diện tích Mét vuông (m2) -...

Thứ nguyên của một đại lượng

Thứ nguyên là gì? Thứ nguyên của một đại lượng là quy luật nêu lên sự phụ thuộc của đơn vị đo đại lượng đó vào các đơn vị cơ bản. Để cho cách viết đơn giản ta ký hiệu: [độ dài] =  L [thời gian] = T [khối lượng] = M [diện tích] = L2 [thể tích] = L3 [vận...

Chất điểm là gì? Các phương trình của chất điểm

Tìm hiểu chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn; các phương trình của chất điểm. Chất điểm là gì? Để mô tả chuyển động của các hạt có kích thước, cần phải biết rõ chuyển động của mọi điểm của vật. Tuy nhiên, khi kích thước của vật là nhỏ so với khoảng cách dịch chuyển mà ta xét thì mọi...

Hệ quy chiếu là gì?

Vật hay hệ vật mà ta quy ước là đứng yên khi nghiên cứu chuyển động của một vật khác được gọi là hệ quy chiếu. Với cùng một chuyển động nhưng trong các hệ quy chiếu khác nhau sẽ xảy ra khác nhau. Ví dụ: xét chuyển động của một điểm M nằm trên vành xe đang chạy, nếu chọn...

Chuyển động cơ học là gì?

Chuyển động cơ học là sự chuyển dời vị trí trong không gian của các vật hay là sự chuyển động của một bộ phận này so với bộ phận khác của cùng một vật. Ví dụ: chuyển động của các thiên thể trên bầu trời, chuyển động của xe ô tô trên đường, chuyển động của con thoi trong...

Vật lý học là gì?

Vật lý học là một môn khoa học tự nhiên nghiên cứu các dạng vận động tổng quát nhất của thế giới vật chất, từ đó suy ra những tính chất tổng quát của thế giới vật chất, những kết luận tổng quát về cấu tạo và bản chất của các đối tượng vật chất; mục đích của Vật...

Giãn nở nhiệt là gì? Sự giãn nở nhiệt của chất rắn và chất lỏng

Sự giãn nở nhiệt là gì, giãn nở dài - giãn nở khối - giãn nở diện tích - Sự giãn nở nhiệt của chất rắn và chất lỏng. Giãn nở nhiệt Giãn nở nhiệt là sự gia tăng kích thước của một vật khi nhiệt độ của nó tăng lên. Giãn nở nhiệt là hệ quả của sự thay đổi...

Khí lý tưởng là gì? Mô tả vĩ mô về khí lý tưởng

Khí lý tưởng là gì? Mô hình khí lý tưởng? Phương trình trạng thái khí lý tưởng - Hằng số khí lý tưởng R là bao nhiêu? hằng số Boltzmann Khí lý tưởng Khí lý tưởng là một loại chất khí tưởng tượng chứa các hạt giống nhau có kích thước vô cùng nhỏ so với thể tích của khối khí...