Vật lý

Thời gian là gì?

Thời gian là thước đo của sự thay đổi không ngừng, nhất quán trong môi trường xung quanh chúng ta, thường là từ một quan điểm cụ thể.  Trong khi...

Hệ quy chiếu là gì?

Vật hay hệ vật mà ta quy ước là đứng yên khi nghiên cứu chuyển động của một vật khác được gọi là hệ quy chiếu. Với cùng một chuyển...