Địa lý kinh tế và xã hội

Các nguồn tài nguyên ở vùng biển Việt Nam trong Biển Đông

Khái quát về các nguồn tài nguyên quan trọng ở các vùng biển của Việt Nam trong Biển Đông? 1. Tài nguyên sinh vật Biển Đông có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng, có đến hơn 160.000 loài, gần 10.000 loài thực vật và 260 loài chim sống ở biển. Trữ lượng các loài động vật ở biển...

Vịnh là gì?

Thế nào được gọi là vịnh? Tên các vịnh lớn của Việt Nam? Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 chỉ nêu định nghĩa chính thức đối với vịnh do bờ biển của một quốc gia hoặc nhiều quốc gia bao bọc. Điều 10, khoản 2 của Công ước quy định: “Vịnh cần được hiểu là...

Quần đảo Trường Sa: vị trí, điều kiện tự nhiên và các nhóm đảo chính

Những nét chính về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Trường Sa? Những nhóm đảo chính của quần đảo Trường Sa? 1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên Quần đảo Trường Sa nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 hải lý về phía nam, bao gồm hơn 100 đảo, đá, bãi...

Quần đảo Hoàng Sa: vị trí, điều kiện tự nhiên và các nhóm đảo chính

Những nét chính về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa? Quần đảo Hoàng Sa bao gồm những nhóm đảo chính nào? 1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên a. Vị trí địa lý Quần đảo Hoàng Sa là một quần đảo san hô, phân bố rải rác trong phạm vi từ khoảng...

Các khu vực biển, hải đảo của Việt Nam trên Biển Đông

Vài nét cơ bản về các khu vực biển, hải đảo của Việt Nam trên Biển Đông? Biển, hải đảo nước ta nằm trong Biển Đông bao gồm nhiều khu vực khác nhau, nhưng nổi bật và có những đặc điểm cần chú ý hơn là vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và...

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển?

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố có biển? Hãy kể tên các tỉnh, thành phố đó. Về mặt hành chính, hiện nay ở nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, với 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo. Đây...

Đặc điểm địa lý cơ bản của các vùng biển Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia biển lớn nằm ven bờ tây Biển Đông. Trong Biển Đông, liên quan tới Việt Nam có hai vịnh (gulf) lớn là vịnh Bắc Bộ ở phía tây bắc, rộng khoảng 126.250 km2 và vịnh Thái Lan ở phía tây nam, diện tích khoảng 293.000 km2. Đây là biển duy nhất nối liền...

Biển Đông: Vị trí, điều kiện tự nhiên và vai trò đối với thế giới và Việt Nam

Vị trí, điều kiện tự nhiên của Biển Đông? Vai trò của Biển Đông đối với thế giới và Việt Nam? 1. Vị trí, điều kiện tự nhiên của Biển Đông? Biển Đông là một biển nửa kín, có diện tích khoảng 3,5 triệu km2, trải rộng từ 3o vĩ Bắc đến 26o vĩ Bắc và từ 100o kinh Đông đến...

Trạm thu phí điện tử (ETC) là gì? Chế độ làm việc của hệ thống ETC

1. Tổng quan về Trạm thu phí điện tử (ETC - Electronic toll collection) Ở một số quốc gia, việc thu lệ phí giao thông được tính vào giá nhiên liệu vì vậy các trạm thu phí giao thông không được lắp đặt. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều quốc gia hiện đang sử dụng các trạm thu lệ phí...

Các loại phương tiện đường sắt đô thị và phương án lồng ghép

1. Khái quát hệ thống vận tải công cộng bánh sắt Tại khoản 1, Điều 55 của Luật Đường sắt có quy  định: “ Vận tải bánh sắt trong đô thị bao gồm đường tàu điện ngầm, đường tàu điện trên cao, đường sắt một ray tự động dẫn hướng và đường xe điện bánh sắt”. Như vậy, khái niệm...