Tâm lý học

Đồng cảm là gì?

“Đồng cảm” là khả năng hiểu hoặc cảm nhận được cảm xúc, cảm nghĩ, tình cảm của người khác ở một thời điểm nhất định qua cách nhìn của họ, nghĩa là khả năng đặt bản thân vào vị trí của người khác để cảm nhận được điều đang diễn ra ở những người xung quanh, từ đó có...

Bản lĩnh là gì?

Tìm hiểu về khái niệm bản lĩnh. Bản lĩnh là gì? 1. Bản lĩnh thuộc phạm trù tinh thần. Xét theo nghĩa chung nhất “bản lĩnh là một đức tính tự quyết quyết định, tự định đoạt một cách độc lập không bị chi phối bởi áp lực hay hoàn cảnh bên ngoài" [Từ điển Tiếng Việt, Nxb KHXH, 1988, tr.31]. Bản lĩnh...

Niềm tin là gì? Sự hình thành niềm tin

Niềm tin là gì? Giáo dục và hình thành niềm tin từ hướng tiếp cận tâm lý học. I. Về khái niệm niềm tin Niềm tin và giáo dục niềm tin đang và luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt trong xu thế hợp tác, hội...

Vấn đề vệ sinh tâm lý

Chúng ta quan niệm sức khỏe của con người là trạng thái thoải mái về cơ thể, tâm lý và xã hội.Vệ sinh tâm lý là hệ thống các biện pháp nhằm củng cố và tăng cường trước hết la sức khỏe tâm lý và sau đó là sức khỏe thể chất của con người. Nhiệm vụ của vệ sinh...

Stress là gì? Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, điều trị

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp những hiện tượng được gọi dưới cái tên là chung là stress. Chúng ta không quan niệm mọi stress đều xấu, song những stress bệnh lý không thể không có tác hại đối với các hoạt động tâm lý, sinh lý và tập tính, thậm chí còn liên quan đến...

Tâm thế là gì?

1. Khái niệm Tâm thế là trạng thái tâm lí sẵn sàng của con người với tư cách là chủ thể hoạt động nào đó của hoàn cảnh bên ngoài. Như vậy, tâm thế xuất hiện do lặp đi lặp lại nhiều lần các hình thức hành vi nhất định để đáp lại những tình huống xảy ra trong môi...

Biểu tượng là gì?

Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn - đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan. Trực quan sinh động hay nhận thức cảm tính, gồm: cảm giác, tri giác, biểu tượng; Tư duy trừu...

Tâm thế xã hội là gì?

1. Khái niệm tâm thế xã hội Tâm thế xã hội Là trạng thái đồng nhất của ba yếu tố: nhận thức, tình cảm và ý chí. Trên thực tế, các khuôn mẫu tư duy xã hội không tồn tại “tự nó” mà tồn tại gắn liền với tình cảm và ý chí xã hội. Tâm thế xã hội là trạng...

Sigmund Freud & Thuyết phân tích tâm lý

1. Tiểu sử Sigmund Freud Sigmund Freud sinh ngày 6 tháng 5 năm 1856 trong một thị trấn nhỏ bé tại Freiberg thuộc xứ Moravia. Cha ông là một thương gia buôn lông cừu sắc sảo và rất hài hước. Mẹ ông là một người phụ nữ đảm đang. Mẹ của ông làm người vợ thứ của cha và kém...

Cạnh tranh là gì? [Tâm lý xã hội]

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với rất nhiều hiện tượng tâm lý xã hội để tồn tại và phát triển. Một trong những hiện tượng tâm lý được nhiều nhà kinh doanh hết sức quan tâm đó là cạnh tranh. Cạnh tranh là hiện tượng tâm lý xã hội gắn liền...