Bất động sản

Định giá bất động sản: nguyên tắc, phương pháp, quy trình

1. Khái niệm và sự cần thiết của định giá bất động sản a/ Khái niệm Có thể hiểu đơn giản về định giá là xác định giá của tài sản trên thị trường. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp không có thị trường để mà định giá, nhà định giá phải dựa trên các cơ sở phi thị trường. Định...

Thị trường đất đai là gì? Đặc trưng, Các yếu tố cấu thành

I - Thị trường đất đai 1.1. Khái niệm thị trường đất đai Một thị trường là tập hợp những người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau dẫn đến khả năng trao đổi (Robert và Daniel, 1994). Hay nói cách khác: thị trường là nơi trao đổi hàng hóa được sản xuất ra, cùng với các quan...

Dịch vụ đăng ký bất động sản (hệ thống MLS)

Dịch vụ đăng ký bất động sản (tiếng Anh: Multiple listing service, viết tắt: MLS) là một dãy các dịch vụ cho phép các nhà môi giới thiết lập sự đề nghị bằng giao kèo về việc đền bù cho nhau, sự hợp tác thuận lợi với sự tham gia của các nhà môi giới, nhằm tích lũy và...

Sàn giao dịch bất động sản là gì? Nội dung hoạt động

Sàn giao dịch kinh doanh dịch vụ bất động sản 1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của sàn giao dịch bất động sản - Khái niệm: Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp dịch vụ về bất động sản. Các tiêu chí hoạt động của sản, quy chế...

Môi giới bất động sản là gì? Nội dung của môi giới BĐS

Môi giới và vai trò giao dịch bất động sản 1. Khái niệm về môi giới bất động sản Theo từ điển Bách khoa tiếng Việt thì môi giới được định nghĩa như sau: “chủ thể (một cá nhân, một nhóm, một tổ chức, một hãng...) làm trung gian cho 2 hoặc nhiều chủ thể khác tạo được quan hệ trong...

Điều tra nghiên cứu thị trường bất động sản

Điều tra nghiên cứu thị trường bất động sản 1. Tại sao cần nghiên cứu và khảo sát thị trường bất động sản Điều cơ bản nhất quyết định sự thành công của một sản phẩm là sự chấp nhận của người mua sản phẩm hoặc sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ. Làm thế nào biết được khách...

Marketing bất động sản: Khái niệm, Quá trình, Phân tích

Marketing bất động sản là gì? Quá trình marketing BĐS; Phân tích các yếu tố marketing. 1. Khái niệm marketing bất động sản Bất động sản có đặc thù là sản phẩm có giá trị lớn, thời gian tạo lập lâu và cung phản ứng rất chậm so với cầu. Đặc biệt, đối với thị trường bất động sản ở giai...

Dự báo thị trường Bất động sản

Dự báo thị trường BĐS: Dựa trên kết quả phân tích thị trường để dự bảo tương lai và xu thế biến động của thị trường, lượng cầu, lượng cung và giá cá, giá thuê. Có hai phương pháp dự báo: - Dự báo định tính: Chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, kiến thức và năng lực của người phân...

Phân tích thị trường bất động sản

Phân tích thị trường bất động sản 1. Mục đích của phân tích thị trường bất động sản Phân tích thị trường bất động sản là nội dung quan trọng của Marketing bất động sản, với mục đích là: - Tìm hiểu ảnh hưởng của nhân tố kinh tế - xã hội vĩ mô đối với thị trưởng bất động sản để...

Đầu tư bất động sản là gì? Các Loại hình đầu tư và Rủi ro

Đầu tư bất động sản là gì? Đặc điểm và các loại hình đầu tư trong kinh doanh bất động sản; Các rủi ro mà nhà đầu tư gặp phải khi tham gia vào kinh doanh bất động sản là gì? 1. Khái niệm đầu tư BĐS Đầu tư Bất động sản là quá trình bỏ vốn để phát triển các...