Mỹ học

Giáo dục thẩm mỹ là gì? Bản chất, nội dung, hình thức

Bản chất của giáo dục thẩm mỹ Khái niệm giáo dục thẩm mỹ trong mỹ học Mác – Lênin được xác định ở hai nghĩa: Ở nghĩa hẹp, đó là giáo dục quy về cái đẹp: giáo dục cho con người biết thụ cảm, đánh giá và sáng tạo cái đẹp. Ở nghĩa rộng, đó là sự giáo dục và tự giáo...

8 loại hình nghệ thuật và cách thưởng thức

Thưởng thức nghệ thuật là thưởng thức các tác phẩm cụ thể, với một loại hình cụ thể. Nghệ thuật có một số loại hình sau: Kiến trúc, điêu khắc, hội họa (thuộc nhóm nghệ thuật không gian) Văn học, kịch, âm nhạc (thuộc nghệ thuật thời gian) Múa, điện ảnh, phim truyền hình, sân khấu truyền hình…(thuộc các...

Các hiện tượng thẩm mỹ

Trong mỹ học Mác – Lênin đã từng tồn tại hai quan niệm đối lập nhau về bản chất của các hiện tượng thẩm mỹ: quan niệm của những người “duy tự nhiên“ cho những phẩm chất, các thuộc tính tự nhiên của các sự vật, hiện tượng giữ vai trò quyết định các sự vật hiện tượng ấy...

Quan hệ thẩm mỹ là gì? Nguồn gốc, bản chất, tính chất

Khái niệm quan hệ thẩm mỹ là gì? - Thẩm mỹ trong tiếng Việt, có nghĩa là sự đánh giá về phương diện hẹp (thẩm là đánh giá, thẩm định; mỹ là đẹp), song thường được hiểu một cách nôm na là “thuận mắt”, “thuận tai” … còn trong mỹ học Mác – Lênin, cái thẩm mỹ được coi là...

Đối tượng nghiên cứu của Mỹ học Mác – Lênin

Từ khi hình thành khoa học triết học cho đến thế kỷ thứ XVIII, tư tưởng mỹ học vẫn chưa có một đối tượng riêng mà chỉ như một phần của triết học. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người nói chung, đời sống thẩm mỹ, đời sống nghệ thuật của – cũng phát triển và...

Đặc trưng của nghệ thuật

Đặc trưng của nghệ thuật theo Mỹ học. Đặc trưng đối tượng của nghệ thuật Không có đối tượng thì không có nhận thức. Đối tượng là điều kiện khách quan của nhận thức. Nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội, một hình thức, vậy, đối tượng của hình thức nhận thức này là gì? Nhận thức luận...

Nghệ thuật là gì? Bản chất và chức năng của nghệ thuật

Nghệ thuật là gì? Bản chất và Các chức năng của nghệ thuật 1. Khái niệm nghệ thuật Khái niệm nghệ thuật, hiện nay được dùng với 3 nghĩa: 1. Nghệ thuật được dùng để chỉ bất kì tài nghệ nào. Chẳng hạn: tài nghệ của cầu thủ đá bóng, tài nghệ lái máy bay, tài nghệ phẫu thuật, tài nghệ chơi...

Cái hài là gì?

Tìm hiểu về phạm trù cái hài học mỹ học, các đặc điểm của cái hài. Khái niệm cái hài Điểm tựa của đời sống thẩm mỹ là cái đẹp. Người ta dựa vào tiêu chuẩn cái đẹp để định giá tất cả. Khi cái đẹp bị xâm phạm, bị tiêu diệt, bị thất bại thì sinh ra cái bi. Cái...

Cái bi là gì?

Phạm trù cái bi là gì? Bản chất và các biểu hiện của cái bi Khái niệm Cái bi là phạm trù mỹ học cơ bản chỉ sự thất bại hay cái chết của cái đẹp trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với lực lượng đối lập; là thắng lợi của lực lượng phản động, lạc hậu trước các lực...

Cái cao cả là gì?

Khái niệm Cái cao cả là những hiện tượng, những tính cách, những hành vi, những tinh thần, những ý chí vượt ra khỏi cái giới hạn bình thường hàng ngày, cái có tầm cỡ lớn lao, phi thường của nội dung và hình thức biểu hiện; cái cao cả tạo ra ở con người cái cảm giác choáng ngợp,...