Mỹ học

Cái đẹp là gì? Biểu hiện & các quan điểm về cái đẹp

Cái đẹp là gì? Các quan niệm về cái đẹp. Biểu hiện của cái đẹp. 1. Cái đẹp là phạm trù mỹ học cơ bản trung tâm Trong hệ thống các phạm trù mỹ học, cái đẹp vừa là phạm mỹ học cơ bản, vừa là phạm trù mỹ học trung tâm. Bởi vì, đối tượng của mỹ học là đời...

Phạm trù mỹ học là gì?

Khái niệm phạm trù Ở mỗi một khoa học đều có hệ thống những khái niệm khoa học của mình. Nội dung các khoa học này bộc lộ qua các khái niệm đó và việc nhận thức những phương diện nhất định của thực tại mà khoa học này nghiên cứu cũng diễn qua chúng. Những khái niệm khoa học...

Quan điểm thẩm mỹ là gì?

Quan điểm thẩm mỹ là gì? Ý thức xã hội có 2 mức độ, cấp độ: Tâm lí xã hội và hệ tư tưởng xã hội. Tâm lý xã hội gồm có các cảm xúc, tâm trạng, rung động... Hệ tư tưởng gồm có quan điểm, quan niệm, tư tưởng... được hệ thống hóa dưới dạng lí luận. Ý thức...

Lý tưởng thẩm mỹ là gì?

Lý tưởng thẩm mỹ là gì? Biểu hiện cao nhất của ý thức thẩm mỹ là lí tưởng thẩm mỹ. Lí tưởng thẩm mỹ nói lên đặc trưng về sự hoàn thiện của sự vật và các hiện tượng của hiện thực, về lối sống đẹp của con người, và về con người hài hòa. Trong lí tưởng thẩm mỹ có...

Thị hiếu thẩm mỹ là gì?

Thị hiếu thẩm mỹ là gì? Thị hiếu là sở thích trong mọi lĩnh vực đời sống của các nhân và tập thể. Sở thích của con người rất phong phú, nhiều lĩnh vực: đời sống, đạo đức, tâm hồn... Sở thích gần như là thói quen của từng người trong sinh hoạt. Con người có sở thích tốt, sở...

Cảm xúc thẩm mỹ là gì?

Cảm xúc của thẩm mỹ là gì? Cảm xúc thẩm mỹ là khả năng rung cảm của con người trước những ấn tượng thẩm mỹ được nhận thức, là sự rung động của tâm hồn con người trải qua quá trình thụ cảm cái đẹp, cái cao cả, cái bi, cái hài, trong cuộc sống. Trong cuộc sống của con con...

Mỹ học là gì?

Mỹ thuật là gì? Nội dung và đối tượng của mỹ học. Quan hệ thẩm mỹ và đời sống thẩm mỹ Trong vô vàn quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên và xã hội: quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, đạo đức... có quan hệ thẩm mỹ. Một vừng trăng, một dòng sông, một...

Quan hệ thẩm mỹ và đời sống thẩm mỹ

Quan hệ thẩm mỹ và đời sống thẩm mỹ Trong vô vàn quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên và xã hội: quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, đạo đức... có quan hệ thẩm mỹ. Một vừng trăng, một dòng sông, một cơn gió..., một lâu đài, một hành vi cao thượng, một...