Hóa học

Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

Bảng tuần hoàn hóa học (hay còn gọi là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) được sắp xếp để các nhà khoa học có thể nhanh chóng phân biệt các thuộc tính của các nguyên tố hóa học riêng lẻ như khối lượng, số điện tử, cấu hình điện tử và các tính chất hóa học độc...

Cân bằng hóa học là gì?

Khái niệm về sự cân bằng hóa học. Khi khảo sát các phản ứng hóa học người ta nhận thấy có rất ít phản ứng hóa học di chuyển chỉ theo một chiều. Đa số các phản ứng hóa học đều di chuyển thuận nghịch. Khi bắt đầu có sự tạo thành sản phẩm là có phản ứng theo chiều...

Hóa phân tích là gì? Chức năng, phân loại, ứng dụng

Hóa phân tích là khoa học về các phương pháp xác định thành phần hóa học của chất và cấu trúc của các hợp phần có trong chất phân tích. Các phương pháp của hóa phân tích cho phép xác định định tính một chất, nghĩa là có thể xác định xem chất phân tích được cấu tạo bởi những...

Uranium là gì? Tính chất, ứng dụng & cách hoạt động

Uranium là một kim loại nặng đã được sử dụng như một nguồn năng lượng tập trung dồi dào trong hơn 60 năm. Uranium xuất hiện trong hầu hết các loại đá với nồng độ từ 2 đến 4 phần triệu và phổ biến trong vỏ Trái đất như thiếc, vonfram và molypden. Uranium có trong nước biển và...

Kim loại kiềm thổ là gì?

Kim loại kiềm thổ là một tập hợp sáu nguyên tố được tìm thấy trong nhóm (cột) thứ hai của bảng tuần hoàn. Nguyên tử của mỗi nguyên tố này có hai electron ở lớp vỏ electron ngoài cùng. Hãy xem các phần tử trong nhóm này và các thuộc tính chung của chúng: Các kim loại kiềm thổ là 6 nguyên...

Nước cứng là gì? Phân loại, Tác hại, Phương pháp làm mềm

Nước cứng là gì? Các loại nước cứng. Tìm hiểu tác hại của nước cứng và các phương pháp làm mềm nước cứng. Khái niệm Nước cứng Nước tự nhiên: nước từ sông, suối, hồ,...thường chứa nhiều muối của kim loại của canxi, magie, sắt,.... Nước cứng là nước chứa nhiều cation. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên gọi...

Kim loại kiềm là gì? Danh sách các kim loại kiềm

Các kim loại kiềm là các nguyên tố nằm ở nhóm IA của bảng tuần hoàn (cột đầu tiên). Đặc điểm chính mà các nguyên tố này có chung là chúng đều có một electron ở lớp vỏ electron ngoài cùng. Electron đơn độc này được liên kết lỏng lẻo, làm cho nó trở thành một tập hợp các nguyên tố kim loại phản ứng. Bảng...

Kim loại là gì? Danh sách các nguyên tố kim loại

Kim loại là gì? Các loại kim loại, đặc điểm kim loại. Danh sách các nguyên tố kim loại. Kim loại là gì? Là chất có độ dẫn điện cao, bóng và dễ uốn, dễ mất điện tử để tạo thành các ion dương (cation). Hầu hết các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là kim loại. Chúng được nhóm lại với nhau ở giữa bên trái của bảng tuần...