Du lịch

Các loại hình du lịch

Loại hình du lịch rất phong phú và đa dạng. Có nhiều cách phân biệt các loại hình du lịch. Có thể phân biệt loại hình du lịch theo các căn cứ sau: 1. Theo mục đích chuyến đi Ở mỗi du khách nhu cầu và động cơ đi du lịch có khác nhau. Có thể chia thành các loại hình...

Đánh giá Chất lượng dịch vụ du lịch và Các yếu tố ảnh hưởng

Dịch vụ du lịch là gì? Các đặc trưng của dịch vụ du lịch; Các tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ trong du lịch. 1. Khái niệm dịch vụ du lịch Ngày nay, dịch vụ đã trở thành một ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc...

Cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch

1. Khái niệm và vai trò của cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch a. Khái niệm cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch Cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch được hiểu là phương tiện vật chất kỹ thuật được huy động tham gia vào việc khai thác các tài nguyên du lịch nhằm...

Du lịch là gì? Các tác động của hoạt động du lịch

Từ xa xưa trong lịch sử nhân loại, du lịch đã được ghi nhận như một sở thích, một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con người. Ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế - xã hội phổ biến không chỉ ở các nước kinh tế phát triển mà còn ở cả các...

Tham quan du lịch là gì? Các đối tượng tham quan chính

1. Khái niệm tham quan 1.1. Tham quan thông thường. Có thể nói trong đời một con người bình thường, nghĩa là không gặp những biến động rủi ro, không gặp trắc trở trong đời sống vật chất và tinh thần thì chắc chắn ít nhất cũng có vài lần đi tham quan theo nghĩa thông thường nhất của từ này....