Toán học

Tính diện tích hình thoi online

1. Tính diện tích hình thoi khi biết độ dài 2 đường chéo Công thức: S = (d1 x d2) / 2 2. Tính diện tích hình thoi khi biết cạnh và đường cao Công thức: S = a x h 3. Tính diện tích hình thoi...

Tính diện tích tam giác online

Công cụ hỗ trợ tính diện tích tam giác online từ các dữ kiện cơ bản cho trước nhằm tính nhanh kết quả, hỗ trợ người dùng kiểm tra kết quả trong quá trình làm bài tập. Ký hiệu: a, b, c là độ dài các cạnh của tam giác p là nửa chu vi R là bán kính đường...

Công Thức Lượng Giác

Các công thức lượng giác cần nhớ đầy đủ nhất Toán 10 - tài liệu cho học sinh ôn tập. 1. Công thức lượng giác cơ bản cần nhớ 2. Giá trị lượng giác của cung có liên quan đặc biệt 3. Công thức lượng giác Công thức cộng Công thức nhân đôi, nhân ba Công thức hạ bậc Công thức biến tích thành tổng Công thức...