Marketing

Hành vi lựa chọn điểm bán của khách hàng

Trong phần này, chúng ta xem xét các động cơ chi phối sự lựa chọn điểm bán. Trước hết, việc lựa chọn điểm bán phụ thuộc vào loại sản phẩm mà khách hàng muốn mua. 1. Loại sản phẩm muốn mua và việc lựa chọn điểm bán Trong marketing căn bản chúng ta đã có sự phân loại các sản phẩm. Theo...

Xác định và lựa chọn thị trường trọng điểm

Xác định thị trường trọng điểm là quá trình phân tích thị trường từ khái quát đến chi tiết nhằm xác định được các nhóm khách hàng với nhu cầu cụ thể về sản phẩm và cách thức thỏa mãn nhu cầu của họ. Tùy vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, có thể thực hiện những...

Các hoạt động tác nghiệp tiếp thị thương mại bán lẻ – bán buôn

Các hoạt động tác nghiệp tiếp thị thương mại bán lẻ - bán buôn 1. Các hoạt động tác nghiệp tiếp thị thương mại bán lẻ Đối tượng tác động chủ yếu là người tiêu dùng cuối cùng. Cấu trúc thị trường bán lẻ có tính phức hợp. Hàng hóa chủ yếu được bán trong một mạng phân tán. ...

Marketing thương mại là gì? Khái niệm và bản chất

1. Khái niệm marketing thương mại Kể từ khi xuất hiện, thuật ngữ “marketing” đã có nhiều cách giải thích, nhiều khái niệm khác nhau. Sự khác nhau không chỉ ở mức độ chi tiết mà còn phản ánh nội dung cơ bản của marketing. Sự khác nhau khi giải thích thuật ngữ marketing phản ánh quá trình phát triển,...

Doanh nghiệp thương mại là gì? Nhiệm vụ và các chức năng

1. Khái niệm thương mại  Thương mại tiếng Anh là Trade, vừa có ý nghĩa kinh doanh vừa có ý nghĩa là trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra, tiếng Anh còn dùng một thuật ngữ nữa là Bussiness hoặc Commerce với nghĩa là buôn bán hàng hóa, kinh doanh hàng hóa hay là mậu dịch. Như vậy, khái...

Chiến lược marketing với người dẫn đầu thị trường, người thách thức, theo sau

Chiến lược marketing đối với người dẫn đầu thị trường, người thách thức, theo sau. Chiến lược của người dẫn đầu thị trường a. Mở rộng thị trường: doanh nghiệp dẫn đầu có 3 cách để mở rộng thị trường: tìm người tiêu dùng mới, đưa ra công dụng mới và tăng khối lượng tiêu dùng ((khuyến khích sử dụng nhiều...

Chiến lược marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm

Chu kỳ sống của sản phẩm mô tả sinh động các giai đoạn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm kể từ khi nó xuất hiện đến khi nó không bán được nữa. Quá trình này cũng thể hiện biến đổi doanh thu và lợi nhuận theo thời gian của sản phẩm. (Quản trị marketing, ĐHKTQD) Chu kỳ sống của...

Chiến lược định vị là gì?

Theo Philip Kotler “Định vị là thiết thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiệp nhằm chiếm được một vị trí đặc biệt và có giá trị trong tâm trí khách hàng mục tiêu”. Đối tượng của định vị có thể là sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu hoặc chính doanh nghiệp. Định vị không phải là...

Chiến lược khác biệt hóa là gì? Bản chất & cách thức

Chiến lược khác biệt hóa là gì? Hiểu bản chất của khác biệt hóa & hiểu cách thức để khác biệt hóa. Chiến lược khác biệt hóa tiếng anh là Differentiation Strategy. Tạo sự khác biệt cho sản phẩm/dịch vụ sẽ tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh. Số cơ hội tạo sự khác biệt...

Phân đoạn thị trường là gì? Đánh giá và lựa chọn đoạn thị trường

Phân đoạn thị trường (Market Segmentation) là gì? Bản chất của phân đoạn thị trường. Đánh giá và lựa chọn đoạn thị trường. 1. Khái niệm phân đoạn thị trường Theo Philip Kotler ”Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm khách hàng khác nhau theo những tiêu thức nhất định như nhu cầu,...