Các hoạt động tác nghiệp tiếp thị thương mại bán lẻ – bán buôn