Tài chính Tiền tệ

Quy luật Gresham: “đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt”

Quy luật Gresham (Anh 1519 – 79): Những gì xảy ra trong một nền kinh tế khi mà cả hai loại đồng tiền đủ giá trị (tiền tốt) và đồng tiền thiếu giá trị (tiền xấu) cùng tồn tại song song và cùng ghi một mệnh giá đồng tiền? Những đợt bào mòn giá trị tiền xu của Anh những...

Nghiệp vụ của ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là ngân hàng chuyên kinh doanh tiền tệ tín dụng, thực hiện các nghiệp vụ nội bảng chủ yếu đó là: Nghiệp vụ tài sản nợ và nghiệp vụ tài sản có. Xem thêm: Ngân hàng thương mại là gì? Bản chất, chức năng và phân loại NHTM Gọi là nghiệp vụ nội bảng vì nghiệp vụ tài...

Tiền tệ là gì? Tiền tệ xuất hiện từ khi nào? 

Tiền tệ là gì? Tiền tệ xuất hiện từ khi nào? (# Gdcd 11, kinh tế chính trị Mác Lênin, tiền là gì) Tiền tệ là hình thái không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Nhờ có sự xuất hiện của tiền tệ mà mỗi cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế có thể thỏa mãn các mục...

Phát hành chứng khoán là gì? Mục đích và các phương thức phát hành

1. Phát hành chứng khoán là gì? Phát hành chứng khoán là việc các tổ chức phát hành đưa chứng khoán ra thị trường bằng khả năng của mình hoặc thông qua các tổ chức trung gian. 2. Chủ thể phát hành Là tổ chức huy động vốn bằng cách bán chứng khoán do mình phát hành cho các nhà đầu tư. a....

Tự doanh chứng khoán: Khái niệm, mục đích, yêu cầu & quy trình

1. Khái niệm và mục đích của nghiệp vụ tự doanh chứng khoán a. Khái niệm tự doanh chứng khoán Tự doanh là hoạt động tự mua bán chứng khoán cho mình để hưởng lợi nhuận từ chênh lệch giá chứng khoán. Nói cách khác, tự doanh là hoạt động mua đi bán lại chứng khoán nhằm thu chênh lệch giá...

Quyền lựa chọn là gì? Các yêu tố ảnh hưởng đến giá của quyền lựa chọn

1. Định nghĩa Một quyền chọn là một hợp đồng cho phép người nắm giữ nó được mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc được bán (nếu là quyền chọn bán) một khối lượng nhất định hàng hóa tại một mức giá xác định và trong một thời hạn nhất định. Các hàng hóa cơ sở này có thể là cổ...

Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai là gì? So sánh 2 loại hợp đồng

Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai là gì? So sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai 1. Hợp đồng kỳ hạn là gì? Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận trong đó một người mua và một người bán chấp thuận thực hiện một giao dịch hàng hóa với khối lượng xác định, tại một...

Chứng quyền là gì?

1. Khái niệm Chứng quyền là một loại chứng khoán trao cho người nắm giữ nó quyền được mua một số lượng xác định một loại chứng khoán khác, thường là cổ phiếu thường, với một mức giá xác định và trong một thời hạn nhất định. Quyền này được phát hành khi tổ chức lại các công ty, hoặc...

Quyền mua cổ phần là gì?

Khái niệm Quyền mua cổ phần (hay quyền mua trước) là quyền ưu tiên mua trước dành cho các cổ đông hiện hữu của một công ty cổ phần được mua một số lượng cổ phần trong một đợt phát hành cổ phiếu phổ thông mới tương ứng với tỷ lệ cổ phần hiện có của họ trong công ty,...

Chứng khoán có thể chuyển đổi

1. Khái niệm Chứng khoán có thể chuyển đổi là những chứng khoán cho phép người nắm giữ nó, tuỳ theo lựa chọn và trong những điều kiện nhất định, có thể đổi nó lấy một chứng khoán khác. Thông thường có cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phiếu thường và trái phiếu được chuyển đổi thành cổ...