Tài chính Tiền tệ

NFT là gì?

Thời kỳ kỹ thuật số, chuyển đổi số, tài sản kỹ thuật số là những gì mà người ta mô tả hay định nghĩa về xu hướng phát triển của thời đại cách mạng 4.0 khi mà số hóa trên các nền tảng công nghệ được đánh giá cao. Thị trường NFT - cái tên được nhắc tới nhiều...

Các khoản tài trợ quốc tế cho chính phủ: nội dung và ý nghĩa

1. Nội dung các khoản tài trợ quốc tế cho chính phủ Đứng trên phạm vi quốc gia, tài trợ quốc tế cho Chính phủ thực chất là các nguồn lực tài chính của các chủ thể quốc tế được chuyển cho Chính phủ để thực hiện các mục tiêu đã được Chính phủ đề ra. Tại một quốc gia bất...

Đầu tư quốc tế, FDI, FPI là gì? Đặc điểm và các hình thức, quy trình

Đầu tư quốc tế, FDI, FPI là gì? Tìm hiểu nguyên nhân thúc đẩy đầu tư quốc tế; đặc điểm, vai trò và các hình thức, quy trình đầu tư trong FDI, FPI. 1. Khái niệm Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế là những phương thức đầu tư vốn, tài sản của các doanh nghiệp, các hãng,...

Thị trường vốn quốc tế: đặc điểm và phân loại

Căn cứ vào loại hàng hóa giao dịch người ta chia thị trường vốn quốc tế thành thị trường trái phiếu quốc tế và thị trường cổ phiếu quốc tế. 1. Thị trường trái phiếu quốc tế Thị trường trái phiếu quốc tế là nơi các nhà đầu tư và nhà phát hành từ các nước có nền tảng pháp lý...

Thị trường tiền tệ Châu Âu: đặc trưng và các nghiệp vụ chủ yếu

Đặc điểm Thị trường tiền tệ Châu Âu. 1. Đồng tiền Châu Âu Đồng tiền Châu Âu (Euro Currency) là đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi được ký gửi bên ngoài hệ thống ngân hàng nước bản xứ. Như vậy, ta có Euro dollar là tiền gửi bằng dollar Mỹ tại ngân hàng nào đó ngoài nước Mỹ. Euro bảng...

Thị trường tài chính quốc tế: Sự hình thành và phân loại

1. Sự hình thành và phát triển của thị trường tài chính quốc tế 1.1. Sự hình thành thị trường tài chính quốc tế Do sự phát triển không đều về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế và những lợi thế so sánh riêng có của các quốc gia nên trính độ phát triển, mức sống, thu nhập và...

Tài chính quốc tế là gì? Đặc điểm, vai trò, nội dung

I - Sự hình thành và phát triển của tài chính quốc tế 1. Cơ sở hình thành quan hệ tài chính quốc tế Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bính diện quốc tế, giữa các quốc gia với nhau. Thực chất tài chính quốc tế là sự vận động tiền tệ giữa các quốc...

Giá thành sản phẩm là gì?

1. Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí của doanh nghiệp bỏ ra để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm nhất định. 2. Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất...

Doanh thu là gì? Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh

1. Khái niệm doanh thu Doanh thu là một chỉ tiêu tài chính quan trọng trong doanh nghiệp. Dựa vào chỉ tiêu doanh thu, hàng loạt các chỉ tiêu tài chính khác của doanh nghiệp được thiết lập nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận của doanh nghiệp. Vậy doanh thu là gì? “Doanh thu là tổng giá...

Chi phí kinh doanh là gì? Nội dung, phân loại, chỉ tiêu cơ bản

1. Khái niệm chi phí kinh doanh Trong hoạt động SXKD, để đạt được mục tiêu lợi nhuận và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, nhất thiết các doanh nghiệp phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định. Các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bao gồm: Chi phí sản xuất sản phẩm: Đó là sự tiêu...