Tài chính Tiền tệ

Quy luật Gresham: “đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt”

Quy luật Gresham (Anh 1519 – 79): Những gì xảy ra trong một nền kinh tế khi mà cả hai loại đồng tiền đủ giá trị (tiền tốt) và đồng tiền thiếu giá trị (tiền xấu) cùng tồn tại song song và cùng ghi một mệnh giá đồng tiền? Những đợt bào mòn giá trị tiền xu của Anh những...

Nghiệp vụ của ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là ngân hàng chuyên kinh doanh tiền tệ tín dụng, thực hiện các nghiệp vụ nội bảng chủ yếu đó là: Nghiệp vụ tài sản nợ và nghiệp vụ tài sản có. Xem thêm: Ngân hàng thương mại là gì? Bản chất, chức năng và phân loại NHTM Gọi là nghiệp vụ nội bảng vì nghiệp vụ tài...

Tiền tệ là gì? Tiền tệ xuất hiện từ khi nào? 

Tiền tệ là gì? Tiền tệ xuất hiện từ khi nào? (# Gdcd 11, kinh tế chính trị Mác Lênin, tiền là gì) Tiền tệ là hình thái không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Nhờ có sự xuất hiện của tiền tệ mà mỗi cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế có thể thỏa mãn các mục...

NFT là gì?

Thời kỳ kỹ thuật số, chuyển đổi số, tài sản kỹ thuật số là những gì mà người ta mô tả hay định nghĩa về xu hướng phát triển của thời đại cách mạng 4.0 khi mà số hóa trên các nền tảng công nghệ được đánh giá cao. Thị trường NFT - cái tên được nhắc tới nhiều...

Các khoản tài trợ quốc tế cho chính phủ: nội dung và ý nghĩa

1. Nội dung các khoản tài trợ quốc tế cho chính phủ Đứng trên phạm vi quốc gia, tài trợ quốc tế cho Chính phủ thực chất là các nguồn lực tài chính của các chủ thể quốc tế được chuyển cho Chính phủ để thực hiện các mục tiêu đã được Chính phủ đề ra. Tại một quốc gia bất...

Đầu tư quốc tế gì? Nguyên nhân thúc đẩy và các hình thức đầu tư quốc tế

Đầu tư quốc tế là gì? FDI, FPI là gì? Tìm hiểu nguyên nhân thúc đẩy đầu tư quốc tế; đặc điểm, vai trò và các hình thức, quy trình đầu tư trong FDI, FPI. 1. Khái niệm đầu tư quốc tế Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế là những phương thức đầu tư vốn, tài sản...

Thị trường vốn quốc tế: đặc điểm và phân loại

Căn cứ vào loại hàng hóa giao dịch người ta chia thị trường vốn quốc tế thành thị trường trái phiếu quốc tế và thị trường cổ phiếu quốc tế. 1. Thị trường trái phiếu quốc tế Thị trường trái phiếu quốc tế là nơi các nhà đầu tư và nhà phát hành từ các nước có nền tảng pháp lý...

Thị trường tiền tệ Châu Âu: đặc trưng và các nghiệp vụ chủ yếu

Đặc điểm Thị trường tiền tệ Châu Âu. 1. Đồng tiền Châu Âu Đồng tiền Châu Âu (Euro Currency) là đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi được ký gửi bên ngoài hệ thống ngân hàng nước bản xứ. Như vậy, ta có Euro dollar là tiền gửi bằng dollar Mỹ tại ngân hàng nào đó ngoài nước Mỹ. Euro bảng...

Thị trường tài chính quốc tế: Sự hình thành và phân loại

1. Sự hình thành và phát triển của thị trường tài chính quốc tế 1.1. Sự hình thành thị trường tài chính quốc tế Do sự phát triển không đều về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế và những lợi thế so sánh riêng có của các quốc gia nên trính độ phát triển, mức sống, thu nhập và...

Tài chính quốc tế là gì? Sự hình thành, đặc điểm, vai trò, nội dung

I - Sự hình thành và phát triển của tài chính quốc tế 1. Cơ sở hình thành quan hệ tài chính quốc tế Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bính diện quốc tế, giữa các quốc gia với nhau. Thực chất tài chính quốc tế là sự vận động tiền tệ giữa các quốc...