Chuyển Đổi

Quy đổi từ Px sang Mm

Có bao nhiêu mm trong một pixel? Giả sử bạn sử dụng mật độ điểm ảnh là 300 ppi (pixel per inch), nghĩa là có 300 pixel (điểm ảnh) trong 1 inch. Chúng ta biết rằng 1 inch bằng 254 mm hay nói cách khác là  có 300 pixel (điểm ảnh) trong...

Quy đổi từ Mm sang Px

Có bao nhiêu pixel trong 1 milimet? Giả sử mật độ điểm ảnh là 300 ppi = 300 pixel/inch. Chúng ta biết rằng 1 inch bằng 254 mm, do đó với mật độ điểm ảnh là 300 ppi nghĩa là sẽ có 300 điểm ảnh trên mỗi 254 mm. Hay nói cách...

Quy đổi từ B sang MB (Byte → Megabyte)

1 Byte (B) bằng bao nhiêu Megabyte (MB)? 1 byte = 0,000001 megabyte = 10 -6 megabyte trong cơ số 10 (thập phân) trong SI. 1 byte = 0,00000095367432 megabyte = 2 -20 megabyte trong hệ cơ số 2 (nhị phân). Bảng chuyển đổi byte sang MB Byte (Byte) Megabyte (MB) thập phân Megabyte (MB) nhị phân 1 Byte 0,000001 MB 0,00000095367432...

Quy đổi từ M sang Km

Cách đổi Mét sang Kilomet 1 m = 0.001 km Khoảng cách d tính bằng kilomet (km) bằng khoảng cách d tính bằng mét (m) chia 1000 Công thức: d (m) = d (km) / 1000 Hoặc d (m) = d (km) x 10-3 Ví dụ: + Chuyển đổi 30 m sang km: d (km) = 30 / 1000 = 0.03 km + 500 m bằng bao nhiêu km? d (km) = 500...