Chuyển đổi diện tích

Quy đổi từ Cm2 sang M2

Cách đổi từ Cm2 sang M2 1 centimet vuông tương đương 0,0001 mét vuông 1 cm2 = 10^-4 m2 = 0.0001 m2 Như vậy: Diện tích S tính bằng đơn vị mét vuông (m2) bằng diện tích S tính bằng đơn vị centimet vuông (cm2) chia cho 10 000 (hoặc nhân với 0.0001 = 10^-4). S(m2) =...

Quy đổi từ Mm2 sang M2

Cách đổi từ mm2 sang m2 1 milimet vuông tương đương 0.000001 mét vuông 1 mm2 = 0.000001 m2 Như vậy: Diện tích S tính bằng đơn vị mét vuông (m2) bằng diện tích S tính bằng đơn vị milimet vuông (mm2) chia cho 1 000 000 (hoặc nhân với 1.0E-6) S(m2) = S(mm2) / 1...