Khoa học Công nghệ

Đạo đức sinh học (Bioethics)

Tìm hiểu Đạo đức sinh học là gì? - Vấn đề pháp lý của của Công nghệ sinh học hiện đại: đạo đức sinh học. Đạo đức sinh học (bioethics) là một phạm trù phức tạp mà cách nhìn nhận tùy thuộc vào đặc điểm dân tộc và văn hóa khác nhau. Cho nên, những vấn đề được coi là...

Công nghệ khí canh là gì? Những ưu điểm của công nghệ khí canh

1. Khí canh là gì? Khí canh (Aeroponics technology) thực chất là một trong những phương pháp của thủy canh đã được nghiên cứu từ thế kỷ XVII và phát triển ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây. Trong công nghệ khí canh, rễ cây lơ lửng trong không khí, được cung cấp nước và chất dinh dưỡng bằng...

Công nghệ thủy canh là gì? Ưu nhược điểm của kỹ thuật thủy canh

1. Thủy canh là gì? Thủy canh thường được định nghĩa như là “trồng cây trong nước”. Tuy nhiên do có rất nhiều môi trường tổng hợp được sử dụng để trồng cây nên có thể mở rộng định nghĩa thủy canh là “trồng cây không sử dụng đất”. Từ nhiều thế kỷ trước ở Amazon, Babylon, Ai Cập, Trung Quốc...

Kỹ thuật nuôi cấy mô là gì?

Kỹ thuật nuôi cấy mô là gì? Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật Nuôi cấy mô là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình nuôi cấy vô trùng in vitro[1] các bộ phận tách rời khác nhau của thực vật. Trong đó, nhân giống in vitro hay còn gọi là vi nhân giống được sử dụng đặc biệt cho việc...

Sinh khối là gì?

1. Sinh khối là gì? Sinh khối là dạng vật liệu sinh học từ sự sống, đa số là các cây trồng hay vật liệu có nguồn gốc từ thực vật. Với định nghĩa như vậy, sinh khối bao gồm cây cối tự nhiên, cây trồng công nghiệp, tảo và các loài thực vật khác, hoặc là những bã nông nghiệp...

Công nghệ sinh học là gì? Ứng dụng công nghệ sinh học tại Việt Nam

Công nghệ sinh học (Biotechnology) là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vật để sản xuất ở quy mô...

Năng lực số là gì? Khung năng lực số của UNESCO, CAUL

1. Khái niệm và tầm quan trọng của năng lực số Theo Jane Secker [Secker, 2018], khái niệm năng lực số đã hình thành trong khoảng hơn 20 năm và thường được sử dụng cùng lúc với các khái niệm như kỹ năng số, năng lực thông tin, năng lực truyền thông hay năng lực học thuật. Tranh cãi xảy...

Công nghệ thần kinh (Neurotechnology)

Công nghệ thần kinh mới nổi mang triển vọng to lớn trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh lão hóa và tăng cường thể chất con người nói chung. Tuy nhiên, một số công nghệ thần kinh làm nảy sinh các vấn đề về đạo đức, luật pháp, xã hội và văn hóa sâu sắc đòi hỏi sự...

Phát triển nông nghiệp bền vững là gì? Đặc trưng & tiêu chí đánh giá

1. Khái niệm Chính sách phát triển nông nghiệp bền vững là chính sách bao gồm một hệ thống các nguyên tắc, công cụ và biện pháp thích hợp mà nhà nước áp dụng để điều chính các hoạt động nông nghiệp của một quốc gia nhằm đạt được sự phát triển nông nghiệp bền vững. Mục tiêu chính sách phát...

Học máy (machine learning) là gì? Ứng dụng và phân loại

Tìm hiểu kỹ thuật học máy (machine learning), kỹ thuật cho phép giải quyết vấn để hoặc ra quyết định dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm. 1. Học máy là gì? Học máy (machine learning) là khả năng của chương trình máy tính sử dụng kinh nghiệm, quan sát, hoặc dữ liệu trong quá khứ để cải thiện công việc...