Khoa học Công nghệ

Năng lực số là gì? Khung năng lực số của UNESCO, CAUL

1. Khái niệm và tầm quan trọng của năng lực số Theo Jane Secker [Secker, 2018], khái niệm năng lực số đã hình thành trong khoảng hơn 20 năm và thường được sử dụng cùng lúc với các khái niệm như kỹ năng số, năng lực thông tin, năng lực truyền thông hay năng lực học thuật. Tranh cãi xảy...

Công nghệ thần kinh (Neurotechnology)

Công nghệ thần kinh mới nổi mang triển vọng to lớn trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh lão hóa và tăng cường thể chất con người nói chung. Tuy nhiên, một số công nghệ thần kinh làm nảy sinh các vấn đề về đạo đức, luật pháp, xã hội và văn hóa sâu sắc đòi hỏi sự...

Phát triển nông nghiệp bền vững là gì? Đặc trưng & tiêu chí đánh giá

1. Khái niệm Chính sách phát triển nông nghiệp bền vững là chính sách bao gồm một hệ thống các nguyên tắc, công cụ và biện pháp thích hợp mà nhà nước áp dụng để điều chính các hoạt động nông nghiệp của một quốc gia nhằm đạt được sự phát triển nông nghiệp bền vững. Mục tiêu chính sách phát...

Học máy (machine learning) là gì? Ứng dụng và phân loại

Tìm hiểu kỹ thuật học máy (machine learning), kỹ thuật cho phép giải quyết vấn để hoặc ra quyết định dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm. 1. Học máy là gì? Học máy (machine learning) là khả năng của chương trình máy tính sử dụng kinh nghiệm, quan sát, hoặc dữ liệu trong quá khứ để cải thiện công việc...

Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng

Trí tuệ nhân tạo (TTNT) là một lĩnh vực của khoa học máy tính với mục tiêu nghiên cứu xây dựng và ứng dụng các hệ thống thông minh nhân tạo. Đây là một trong những lĩnh vực được quan tâm nghiên cứu nhiều nhất của khoa học máy tính hiện nay với nhiều kết quả ứng dụng rộng...

Các nền sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp trước hết và chủ yếu nhằm thỏa mãn nhu cầu lương thực, thực phẩm của con người. Quá trình sản xuất nông nghiệp có nhiều tác động đến môi trường tự nhiên. Các nền sản xuất nông nghiệp Có thể chia ra 4 thời kỳ tương ứng với 4 nền nông nghiệp: Nền nông nghiệp hái lượm và...

Sự biến đổi hóa học là gì?

Sự biến đổi hóa học là gì? I. Sự đổi hóa học là gì? Sự biến đổi hóa học là sự thay đổi chất này thành chất khác, chất mới có tính chất khác và một hoặc nhiều chất mới được hình thành. Nó là kết quả khi một chất kết hợp với một chất khác để tạo thành một chất mới...