Logic học

Logic học biện chứng và logic học hình thức

1. Sự hình thành và phát triển của lôgic học hình thức và lôgic học biện chứng. Nhân loại bắt đầu suy nghĩ theo những quy luật của lôgic từ rất lâu trước khi những quy luật này được khoa học khám phá ra. Nhưng đó chỉ là cái lôgic tự phát, kinh nghiệm. Nói cách khác, tư duy hay...

Bác bỏ là gì? Các phương pháp bác bỏ một mệnh đề

1. Định nghĩa bác bỏ Bác bỏ là một thao tác được sử dụng thường xuyên trong khoa học và trong tất cả các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Chúng ta phải bác bỏ những lý thuyết hay mệnh đề khoa học sai lầm hoặc thiếu cơ sở. Chúng ta thường phải bác bỏ những lời bịa...

Chứng minh là gì? Các phương pháp chứng minh

1. Định nghĩa chứng minh là gì? Chứng minh một mệnh đề là chứng tỏ sự đúng đắn của mệnh đề đó bằng cách dựa vào các tri thức, sự kiện, chứng cứ đã biết. Trong các hệ thống logic hình thức hóa phép chứng minh được hiểu là một chuỗi các mệnh đề (công thức) kế tiếp nhau, trong...

Suy luận là gì? Thế nào là Suy luận hợp logic và đúng

Suy luận có một vai trò vô cùng to lớn trong nhận thức và trong đời sống. Trong cả hai lĩnh vực này con người chỉ có được một cách trực tiếp (nhờ quan sát, làm thí nghiệm, trải nghiệm,… ) một lượng nhỏ thông tin mà thôi. Lượng thông tin đó hoàn toàn không đủ cho hoạt động...

Phán đoán là gì? Các loại phán đoán

1. Định nghĩa phán đoán Như ta đã biết, khái niệm phản ánh đối tượng, nghĩa là phản ánh một sự vật, hiện tượng, hoặc một lớp các sự vật, hiện tượng nào đó. Nhưng trong thế giới khách quan, các sự vật và hiện tượng không bao giờ đứng riêng rẽ, chúng bao giờ cũng có những mối liên...

Khái niệm là gì? Kết cấu, phân loại, quan hệ giữa các khái niệm

Khái niệm (Logic học) - hình thức đặc biệt của tư tưởng. 1. Định nghĩa khái niệm Thông thường người ta định nghĩa khái niệm là hình thức của tư duy trừu tượng, phản ánh một lớp các đối tượng (sự vật, quá trình và hiện tượng) thông qua các đặc trưng, các dấu hiệu cơ bản của các đối tượng...

Các quy luật cơ bản của tư duy

Ta xét hai ví dụ suy luận: “Mọi người đều phải chết, Socrate là người, vậy Socrate phải chết" (1) “Vợ tôi là đàn bà, em là đàn bà, vậy em là vợ tôi” (2) Rõ ràng suy luận thứ nhất đúng, còn suy luận thứ hai thì sai. Nhưng căn cứ vào cơ sở nào mà ta xác định được như...

Ngôn ngữ logic vị từ

Logic vị từ sử dụng ngôn ngữ hình thức cùng tên. Việc hiểu và dịch câu của ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ logic vị từ dựa trên sự phân tích ngôn ngữ tự nhiên đã tiến hành ở phần trên. 1. Hệ ký tự p, q, r, s, p1, p2,… Các ký tự chỉ mệnh đề đơn; a,...

Phân tích ngôn ngữ tự nhiên

Tư duy gắn một cách hữu cơ với ngôn ngữ. Bởi vậy, để hiểu rõ các hình thức và quy luật của tư duy thì không thể không hiểu ngôn ngữ về mặt logic. Việc phân tích ngôn ngữ tự nhiên giúp ta hiểu và hình thức hóa được các phán đoán và suy luận logic, thông qua đó...