Kiến trúc - Xây dựng

Các bộ phận cơ bản của công trình kiến trúc

Sáng tác kiến trúc là một ngành khoa học kỹ thuật kết hợp với nghệ thuật, bởi vậy khi nghiên cứu đế’ cấu trúc nên hình khối, dáng dấp của công trình ngoài việc tạo ra các bộ phận chiu lực, bộ phận bao che và các bộ phận chi tiết khác thì đồng thờiphải quan tâm đến vấn...