Thuế

Sắc thuế là gì? Các yếu tố cơ bản cấu thành một sắc thuế

Sắc thuế là một hình thức thuế cụ thể được quy định bằng một văn bản pháp luật, dưới hình thức luật, pháp lệnh hoặc các chế độ thuế. Trong một văn bản pháp luật về thuế thông thường chứa đựng các yếu tố cơ bản sau đây: 1. Tên gọi của sắc thuế Mỗi sắc thuế đều có một tên...

Bản chất, đặc trưng, vai trò của thuế

Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng, thuế ra đời là cần thiết khách quan gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước. Nhà nước là một tổ chức chính trị, đại diện quyền lợi cho giai cấp thống trị, thi hành các chính sách do giai...

Thuế GTGT đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 1. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu 1.1 Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu: Đối với hàng hóa nhập khẩu, đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hóa nhập khẩu dùng...

Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế GTGT

Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng. 1. Đăng ký nộp thuế GTGT Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng kể cả các cơ sở trực thuộc phải đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo hướng dẫn...

Chế độ miễn giảm thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu do người tiêu dùng chịu, các cơ sở kinh doanh chỉ là đơn vị nộp thuế thay cho người tiêu dùng hàng hoá, sử dụng dịch vụ. Vì vậy, Luật thuế giá trị gia tăng không quy định thành một chương riêng về miễn, giảm thuế giá trị...

Căn cứ và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Căn cứ và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. 1. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. 1.1 Giá tính thuế giá trị gia tăng: Giá tính thuế được xác định tùy theo loại hàng hóa, dịch vụ và được xác định như sau: Đối...

Đối tượng chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng

Đối tượng chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng. 1. Định nghĩa đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là các loại hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế theo quy định của Luật thuế giá...

Thuế giá trị gia tăng là gì? Vai trò, cơ chế hoạt động thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng là gì? Vai trò và cơ chế hoạt động của thuế giá trị gia tăng 1. Khái niệm Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng...

Thuế chuyển quyền sử dụng đất: A-Z những điều cần biết

Thế nào là Thuế chuyển quyền sử dụng đất? Chức năng, vai trò của thuế chuyển quyền sử dụng đất. Căn cứ tính thuế và những quy định khác về thuế chuyển quyền sử dụng đất là gì? Khái niệm Thuế chuyển quyền sử dụng đất là thuế đánh trên việc chuyển đổi, chuyển nhượng cho người khác quyền sử dụng...

Thuế sử dụng đất nông nghiệp và những điều cần biết

Thuế sử dụng đất nông nghiệp là gì? Đối tượng nộp thuế, chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp; Các căn cứ tính thuế và Trường hợp được miễn giảm thuế. Khái niệm Thuế nông nghiệp ở nước ta được ban hành ngày 11/5/1951 theo sắc lệnh số 031/SL của chủ tịch nước và được áp dụng trong thời kỳ kháng...