Sinh học

Rễ cây: Phân loại và cấu tạo của rễ cây

1. Rễ là gì? Rễ là cơ quan dinh dưỡng ở dưới đất của cây, có chức năng hấp thu nước và muối khoáng hòa tan trong nước và giữ chặt cây trong đất. Trong nhiều trường hợp rễ còn làm chức năng dự trữ các chất dinh dưỡng. Hình thái và cấu tạo của rễ rất đa dạng, phụ...

Hô hấp ở thực vật là gì? Vai trò, các yếu tố ảnh hưởng

Định nghĩa hô hấp thực vật Hô hấp ở thực vật là quá trình phân giải hoàn toàn nguyên liệu hữu cơ (trước hết là gluxit) vơi sự tham gia của oxi không khí tạo thành các sản phẩm vô cơ cuối cùng nghèo năng lượng là CO2 và H2O, đồng thời giải phóng 1 lượng lớn năng lượng cung...

Quang hợp là gì? Quá trình quang hợp ở thực vật, Ý nghĩa

Định nghĩa về quang hợp Quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản là CO2 và H2O dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng mặt trời và sự tham gia của sắc tố diệp lục. Đây là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học tích...

Các bộ môn sinh học

Sinh học nghiên cứu vô số các dạng sinh vật trên nhiều khía cạnh khác nhau như cấu trúc, chức năng, sự phát triển cá thể, sự tiến hoá và mối quan hệ với môi trường... và ở các mức độ tổ chức khác  nhau như  mức  phân tử, tế  bào,  cơ thể, loài và trên loài... Nó là...

Các đặc tính và biểu hiện của sự sống

Thế giới sinh vật rất đa dạng biểu hiện ở các loài và các cấp độ tổ chức từ thấp lên cao. Sự sống có cấu tạo vật chất phức tạp, thu nhận và biến đổi năng lượng tinh vi, chứa và truyền đạt thông tin di truyền cùng nhiều biểu hiện như sự tăng trưởng, vận động, trao...

Đặc điểm của tảo nước ngọt Việt Nam

Căn cứ vào các đặc điểm về hình thái học, đặc điểm thủy lí, hoá các thủy vực và khu hệ tảo. Người ta chia các thủy vực nội địa Việt Nam thành 2 loại là: Các thủy vực tự nhiên (suối, sông, hồ, các thủy vực nước lợ). Thủy vực nhân tạo (kênh tưới tiêu, hồ chứa, ao,...

Ngành dương xỉ (Pteridophyta/Polydiophyta)

Đặc điểm chung ngành dương xỉ Dương xỉ là một ngành lớn, rất đa dạng. Bào tử thực vật gồm những cây thân cỏ, hay thân gỗ. Lá cũng có nhiều hình dạng, thường chia thùy nhiều lần, lá lớn có nguồn gốc từ cành kiểu Rhynia biến đổi thành. Hệ thống dẫn tiến hóa từ kiểu trụ nguyên sinh...

Ngành rêu – Đặc điểm, phân loại ngành rêu – Rêu là gì?

Đặc điểm chung ngành rêu Rêu là một trong những ngành Thực vật bậc cao đầu tiên có cấu tạo rất đơn giản. Những đại diện thấp của chúng cơ thể còn có dạng tản, các đại diện phức tạp hơn cơ thể đã phân hóa thành thân và lá, nhưng chưa có rễ thật, mà chỉ có rễ giả...

Ngành tảo lục (chlorophyta)

1. Hình dạng, cấu tạo a. Hình dạng Các giống loài trong ngành tảo lục có cấu trúc rất đa dạng: Dạng monas, dạng Pamella, hạt, sợi, amip…Tế bào có hình cầu, bầu dục, vuông, chữ nhật, lưỡi liềm…Kích thước của tế bào, tập đoàn rất khác nhau từ tảo đơn bào 1 – 2 Micromet đến những cây lớn hàng...

Ngành tảo roi bám (Haptophyta)

1. Đặc điểm hình dạng Tảo roi bám (Haptophyta) - Tảo đơn bào, cơ thể có dạng amip, dạng hạt, dạng pamella hoặc dạng sợi. tảo roi bám (Haptophyta) 2. Đặc điểm cấu tạo Tế bào mang hai roi bằng nhau hoặc không bằng nhau và roi không phủ lông lơ. Tế bào có mang thêm một roi phụ gọi là roi bám Sắc...