Đạo đức học

Đạo đức là gì? Nguồn gốc, bản chất, chức năng

1. Khái niệm đạo đức Đạo đức là gì? Với tư cách là một bộ phận của tri thức triết học, những tư tưởng đạo đức học đã xuất hiện hơn 26 thế kỷ trước đây trong triết học Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp cổ đại. Danh từ đạo đức bắt nguồn từ tiếng La tinh là mos (moris) - lề...

Danh dự, Nhân phẩm là gì? [Đạo đức học]

Danh dự và nhân phẩm là gì? Nhân phẩm là gì? a/ Khái niệm nhân phẩm : Nhân phẩm chỉ nhân cách của một con người như là đối tượng của sự đánh giá về mặt đạo đức, là toàn bộ phẩm chất của một cá nhân, là bản chất người trong một con người, là giá tri làm người của một...

Tính nguyên tắc và kỉ luật là gì?

Nguyên tắc là những quan điểm, tư tưởng phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Nó chỉ đạo hành động, đảm bảo cho hành động của con người phù hợp đạo đức, luật pháp, giữ gìn được sự trong sáng của lương tâm. Người có tính nguyên tắc là người luôn vận dụng, thực hiện đúng các yêu...

Trung thực là gì?

Phẩm chất trung thực là phẩm chất đầu tiên cần được rèn luyện ở mỗi người, vì tính trung thực là cốt lõi để xây dựng mọi mối quan hệ xã hội, là cơ sở của niềm tin. Thiếu nó con người sẽ trở thành dối trá, có thể phản bội, đánh mất niềm tin với mọi người, thậm...

Lòng dũng cảm là gì?

Lòng dũng cảm là gì? Ý nghĩa, yêu cầu giáo dục về lòng dũng cảm. Khái niệm lòng dũng cảm Dũng cảm là sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, hi sinh mất mát, dám đương đầu với hiểm nguy để bảo vệ và vươn tới cái thiện, chính nghĩa và chân lí. Lòng dũng cảm là tổng hợp của...

Khiêm tốn là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của tính khiêm tốn

Tính khiêm tốn là gi? Ý nghĩa của tính khiêm tốn. 1. Khái niệm tính khiêm tốn Đức tính khiêm tốn là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp của con người. Khiêm tốn là một trong những đức tính biểu hiện trực tiếp của tình cảm nghĩa vụ, danh dự, lương tâm; là thái độ tự trọng, thật...

Tính nguyên tắc là gì? Yêu cầu giáo dục tính nguyên tắc đạo đức

Tính nguyên tắc là gì? Khái niệm và ý nghĩa tính nguyên tắc a/ Khái niệm Tính nguyên tắc là tổng hợp một loạt những đức tính cao quý của con người: trung thực, trí tuệ, tình cảm và ý thức trách nhiệm của con người trước người khác, trước tập thể và trước xã hội. Nét cốt yếu của tính nguyên...

Tính trung thực là gì?

Tính trung thực là gì? Tại sao cá nhân cần tính trung thực? Khái niệm và ý nghĩa tính trung thực a/ Khái niệm Tính trung thực là một phẩm chất đạo đức cơ bản của các cá nhân. Nội dung cơ bản của nó là tôn trọng lẽ phải, sự thật và chân lý trong các quan hệ xã hội; thái...

Chủ nghĩa yêu nước là gì?

Chủ nghĩa yêu nước là gì? Cơ sở của chủ nghĩa yêu nước a/ Khái niệm - Chủ nghĩa yêu nước là toàn bộ tư tưởng và hành vi thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc . Khái niệm “Tổ quốc” rộng lớn và sâu sắc hơn khái niệm “quốc gia, dân tộc”. Tổ quốc mà chúng ta thường nói đến...

Chủ nghĩa nhân đạo là gì?

Chủ nghĩa nhân đạo là gì? Đặc điểm của chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Khái niệm chủ nghĩa nhân đạo - Chủ nghĩa nhân đạo là sự tổng hợp tất cả những quan điểm, hành vi đạo đức khẳng định giá trị và phẩm chất của con người, tôn trọng tự do của con người, nhằm thỏa mãn...