Author - Ngo Thinh

Siêu trăng là gì? Siêu trăng 2022 vào ngày nào?

Siêu trăng (Super moon) xảy ra khi quỹ đạo của Mặt trăng gần Trái đất nhất (perigee) vào cùng thời điểm Mặt trăng tròn. Vậy siêu trăng có gì đặc biệt? Đối với những người quan sát thiên văn, có rất nhiều thứ để xem và học hỏi. Hiện tượng siêu trăng là gì? Được coi là vệ tinh tự nhiên...

Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Điều kiện ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa nảy sinh từ trong lòng phương thức sản xuất phong kiến. Nhưng nó chỉ thực sự xuất hiện khi có đủ hai điều kiện sau: - Phải tập trung một khối lượng tiền tệ tương đối lớn vào trong tay...

Doanh thu bán hàng là gì? Ý nghĩa của việc phân tích doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng là gì? Ý nghĩa của việc phân tích doanh thu bán hàng. Khái niệm doanh thu bán hàng. Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện được do việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng mang lại. Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đem biếu, tặng, cho...

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội là một nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, vạch ra những quy luật cơ bản của sự vận động phát triển xã hội, là phương pháp luận khoa học để nhận thức, cải tạo xã hội. Ngày nay, thế giới đang có những biến đổi...

Lượng vận động là gì?

Một trong những cơ sở quan trọng nhất của tất cả các phương pháp giáo dục thể chất là phương pháp điều chỉnh lượng vận động và trật tự kết hợp lượng vận động với nghỉ ngơi. 1. Khái niệm lượng vận động Lượng vận động trong các bài tập thể lực là mức độ tác động của chúng tới...

Giáo dục thể chất là gì?

Khái niệm giáo dục thể chất Giáo dục thể chất là một loại hình giáo dục mà nội dung chuyên biệt là dạy học vận động (động tác) và phát triển có chủ định các tố chất vận động của con người. Tổng hợp quá trình đó xác định khả năng thích nghi thể lực của con người. Giáo dục thể...

Quản lý kinh tế là gì? Bản chất, vai trò, đặc điểm của quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế là gì? Thực chất và bản chất của quản lý kinh tế là gì? Vai trò của quản lý kinh tế trong cuộc sống? 1. Quản lý kinh tế là gì? * Khái niệm: Quản lý kinh tế là quản lý các hệ thống kinh tế, nói một cách khác, quản lý kinh tế là sự tác động...

Kinh tế là gì? Vai trò của kinh tế trong sự phát triển chung

Kinh tế là gì? Vai trò của kinh tế trong sự phát triển chung? Vì sao nói cốt lõi của kinh tế là vấn đề sở hữu và vấn đề lợi ích? 1. Khái niệm kinh tế Kinh tế bao hàm nhiều nội dung nên cũng có rất nhiều cách hiểu khác nhau về kinh tế: Kinh tế là tài sản...

Dông là gì?

Sự phát triển điển hình của mây vũ tích và sự hình thành giáng thuỷ có liên quan với những biểu hiện mạnh mẽ của điện trường khí quyển, đó là sự phóng điện nhiều lần trong mây hay giữa mây và mặt đất. Sự phóng điện có đặc tính phát lửa này được gọi là chớp, còn âm...