Author - Ngo Thinh

Hệ thống xe buýt: các loại hình dịch vụ và phương án lồng ghép

Xe buýt là hình thức vận tải hành khách công cộng được sử dụng rộng rãi nhất trong hệ thống vận tải công cộng trong đô thị. Xe buýt có thể có các hình thức phục vụ khác nhau. 1. Các loại hình dịch vụ của xe buýt Tuyến cố định (fixed-route) Các dịch vụ theo tuyến cố định được cung...

BRT (Bus Rapid Transit) là gì?

BRT (Bus Rapid Transit) – Xe buýt nhanh là một khái niệm tương đối mới thuộc một dạng trung chuyển xe buýt được bắt đầu đưa vào khai thác sử dụng từ những năm 70. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, BRT được sự quan tâm đặc biệt hơn vì những lợi ích mà nó đem lại. BRR được...

Nguyên nhân tai nạn giao thông đường bộ

[Lytuong.net] - Tai nạn giao thông đường bộ đang được coi là một thảm họa trên toàn cầu. Ở Việt Nam những năm gần đây các phương tiện tham gia giao thông đường bộ có tốc độ phát triển nhanh. Trong khi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chưa phát triển tương xứng, kết hợp với ý...

Năng lực thông hành là gì?

[Lytuong.net] - Năng lực thông hành là gì? Khả năng thông xe là gì? Định nghĩa chung Năng lực thông hành (khả năng thông xe) là số lượng xe lớn nhất đi qua một mặt cắt nào đó của tuyến đường trong một đơn vị thời gian với một điều kiện đường và điều kiện giao thông nhất định (giả...

Trình tự lập quy hoạch giao thông vận tải

[Lytuong.net] - Công việc lập quy hoạch giao thông vận tải cần được thực hiện theo một trình tự nhất định, điều này tùy thuộc nhiều vào quan điểm tiếp cận vấn đề quy hoạch giao thông hiện đại và bền vững. Như đã trình bày ở các phần trên việc quy hoạch giao thông vận tải cần phải...

Định hướng và nguyên tắc quy hoạch giao thông vận tải

Các định hướng sẽ cung cấp một sự hướng dẫn với mục đích làm sao để đạt được những mục tiêu mong đợi về kinh tế, xã hội và môi trường cho cộng đồng và hệ thống giao thông vận tải. Mỗi một định hướng sẽ được hỗ trợ bởi các nguyên tắc mà nó tham gia khi ứng...

Quy hoạch giao thông vận tải tích hợp

1. KHÁI NIỆM VỀ QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI TÍCH HỢP Quy hoạch giao thông tích hợp là một quy trình xác định nhu cầu tiếp cận cho hiện tại và tương lai của con người, hàng hóa và các dịch vụ, từ đó thông tin tới các nhà hoạch định chính sách phương cách quản lý hệ thống...

Phép biện chứng là gì? Các hình thức cơ bản của phép biện chứng

1. Khái niệm biện chứng, phép biện chứng Trong chủ nghĩa Mác – Lênin, khái niệm biện chứng dùng để chỉ những mối liên hệ, tương tác, chuyển hóa và vận động, phát triển theo quy luật của các sự vật, hiện tượng, quá trình trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Biện chứng bao gồm biện chứng khách quan...

Tổ chức vận tải khách hàng bằng xe buýt

1. Khái niệm a.. Vận tải khách công cộng bằng xe buýt: là hoạt động vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định có các điểm dừng đón, trả khách và xe chạy theo biểu đồ vận hành. b. Tuyến xe buýt Tuyến xe buýt là tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô, có điểm đầu, điểm...

Luồng hành khách là gì? Quy luật biến động luồng hành khách

Luồng hành khách và phương pháp nghiên cứu luồng hành khách. XEM: Hành khách là gì? 1. Luồng hành khách và các yếu tố ảnh hưởng tới luồng hành khách a. Khái niệm  Luồng hành khách: Là số lượng hành khách theo một hướng, luồng hành khách có thể là luồng hành khách thường xuyên hoặc luồng hành khách không thường xuyên, luồng hành...