Pháp luật

Nhà nước là gì? Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, hình thức

Khái niệm nhà nước là gì? Tìm hiểu nguồn gốc, đặc điểm, bản chất và các kiểu nhà nước. Phân biệt và xác định được các hình thức Nhà nước trong lịch sử cũng như hiện nay trên thế giới. Nhà nước là hiện tượng xã hội đa dạng và phức tạp, liên quan đến mọi lĩnh vực, mọi hoạt...

Pháp luật là gì? Nguồn gốc, bản chất, chức năng

Pháp luật là gì? Nguồn gốc pháp luật; Bản chất, đặc điểm, vai trò, chức năng của pháp luật. Khái niệm về pháp luật Định nghĩa: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là yếu tố...