Văn hóa học

Khái lược Văn hóa Việt Nam

Việt Nam có một nền văn hóa phong phú, đa dạng và được thể hiện qua: tổ chức xã hội, phong tục, lễ hội, ẩm thực, trang phục, tín ngưỡng, tôn giáo, ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật. 1. Tổ chức xã hội Từ ngàn năm nay, hai đơn vị xã hội quan trọng nhất trong văn hóa Việt Nam...

Phát triển bền vững là gì? Các mục tiêu PTBV của LHQ

1. Phát triển bền vững Vận động và phát triển là mục tiêu cuối cùng của bất kỳ xã hội hay nền kinh tế nào. Tuy nhiên, những thập niên gần đây đã cho thấy sự dịch chuyển và đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức và cũng như hành động của các quốc gia về tính chất của sự...

Ẩm thực là gì? Thế nào là văn hóa ẩm thực?

Ẩm thực là gì? “Ăn uống” hay “ẩm thực” trong tiếng Việt là từ ghép, tương đương với các từ trong tiếng Anh: “Food and Drink”, tiếng Pháp: “Le oire et le Manger”, tiếng Nhật: “Nomikui” (ẩm thực) hay “Kuinomi” (ăn uống). Tùy theo quan niệm về ẩm thực của từng dân tộc mà trong từ ngữ này, thứ tự...

Sự dung hợp là gì?

Đại từ điển tiếng Việt: “Sự dung hợp là dung hòa với nhau trong một thể thống nhất” (Nguyễn Như Ý, 1999, tr. 554). Từ điển tiếng Việt, định nghĩa: “Sự dung hợp là hòa vào nhau để hợp thành một thể thống nhất” (Từ điển tiếng Việt, 1996, tr. 427). Theo tác giả Phan Nhật Trinh thì: “Dung hợp văn...

Văn minh là gì? Các nền văn minh lớn trên thế giới

1. Văn minh (civilization) là gì? Văn minh là trạng thái tiến bộ về cả hai mặt vật chất và tinh thần của xã hội loài người, tức là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. Trái với văn minh là dã man. - Ví dụ: văn minh Phương Đông, văn minh Hy Lạp... Chữ văn minh trong tiếng Pháp...

Tín ngưỡng là gì? Phân loại tín ngưỡng Việt Nam

1. Khái niệm tín ngưỡng Tín ngưỡng là hệ thống các niềm tin mà con người tin vào để giải thích thế giới và để mang lại sự bình an cho cá nhân và cộng đồng. Tín ngưỡng chỉ là một trạng thái tâm lý, đó là lòng tin, sự ngưỡng mộ vào một lực lượng siêu nhiên thần bí, lực...

Tọa độ văn hóa là gì? Tọa độ văn hóa Việt Nam

- Khái niệm tọa độ văn hóa: Tọa độ văn hóa là phương pháp nghiên cứu văn hóa theo hai trục cơ bản: không gian văn hóa và thời gian văn hóa. Thông thường, không gian văn hóa vẫn được quan niệm là vùng địa lý; còn thời gian văn hóa được xác định bằng niên đại lịch sử. Về thực...