Hệ thống thông tin

Từ điển dữ liệu là gì?

1. Khái niệm từ điển dữ liệu Từ điển dữ liệu (Data Dictionary) là một tư liệu tập trung mọi tên gọi của mọi đối tượng được dùng trong hệ thống trong cả các giai đoạn phân tích, thiết kế, cài đặt và bảo trì. Nó là văn phạm giả hình thức mô tả nội dung của các sự vật,...

Mã hóa là gì? Chất lượng và yêu cầu đối với mã hoá dữ liệu

1. Khái niệm mã hoá Mã là tên viết tắt gắn cho một đối tượng nào đó hay nói cách khác mỗi đối tượng cần có tên và vấn đề đặt ra là ta sẽ đặt tên cho đối tượng như thế nào. Trong mỗi đối tượng gồm nhiều thuộc tính khác nhau thì yêu cầu mã hoá cho các...

Mô hình luồng dữ liệu (DFD)

Sơ đồ dòng dữ liệu nhằm mục đích: Bổ sung khiếm khuyết của mô hình phân rã chức năng bằng việc bổ sung các luồng thông tin nghiệp vụ cần để thực hiện chức năng; Cho ta cái nhìn đầy đủ hơn về các mặt hoạt động của hệ thống; Là một trong số các đầu vào cho quá...

Mô hình phân rã chức năng (BFD)

Xác định chức năng nghiệp vụ là bước đầu tiên của việc phân tích hệ thống. Để phân tích yêu cầu thông tin của tổ chức ta phải biết được tổ chức đó thực hiện những nhiệm vụ, chức năng gì. Từ đó, tìm ra các dữ liệu, các thông tin được sử dụng và tạo ra trong các...

Thiết kế giao diện người – máy

Thiết kế giao diện người – máy nhằm tạo ra một sự giao tiếp thân thiện giữa người sử dụng và máy tính, phù hợp với các yêu cầu đã được đặt ra. Các yêu cầu của thiết kế giao diện là: Dễ sử dụng: giao diện dễ hiểu, dễ sử dụng ngay cả với những người ít kinh nghiệm...

Xây dựng phần mềm trong hệ thống thông tin quản lý

Công đoạn cuối cùng và không thể thiếu được trong phần thiết kế hệ thống thông tin quản lý là phải thiết kế phần mềm (mới) hoặc trong một số trường hợp - mua các phần mềm có sẵn trên thị trường cho tổ chức. Thiết kế phần mềm mới Mỗi sản phẩm phần mềm là một công trình của sáng...

Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành (ESS)

Khái niệm Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành (ESS – Executive Support System) là một HTTT có khả năng tương tác cao, cho phép các cấp lãnh đạo trong bộ máy quản lý truy cập thông tin cần thiết một cách kịp thời, chính xác để hỗ trợ việc ban hành các quyết định quản lý. Hệ thống ESS...

Hệ thống thông tin xử lý giao dịch (TPS)

Khái niệm Hệ thống thông tin xử lý giao dịch TPS (Transaction Processing System) là HTTT giúp thi hành và lưu lại các giao dịch thông thường hàng ngày cần thiết cho hoạt động SXKD. Đây là HTTT tin học hóa có chức năng thu thập, xử lý, bảo quản và truyền đạt thông tin và dữ liệu trong các...