Chuyển đổi lưu trữ dữ liệu

Quy đổi từ MB sang GB (Megabyte → Gigabyte)

1 Megabyte bằng bao nhiêu Gigabyte? 1 Megabyte bằng 0,001 gigabyte (thập phân). 1 MB = 10 -3 GB trong cơ số 10 (SI). 1 Megabyte bằng 0,0009765625 gigabyte (nhị phân). 1 MB = 2 -10 GB trong cơ số 2. 1 Megabyte vs 1 Gigabyte 1 Megabyte (MB) 1 Gigabyte (GB) 106 byte (base 10) 109 byte (base 10) 10002 byte 10003 byte 1,000,000 byte 1,000,000,000 byte 220...