Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ B sang MB (Byte → Megabyte)

Quy đổi từ B sang MB (Byte → Megabyte)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 1,4K views

1 Byte (B) bằng bao nhiêu Megabyte (MB)?

  • 1 byte = 0,000001 megabyte = 10 -6 megabyte trong cơ số 10 (thập phân) trong SI.
  • 1 byte = 0,00000095367432 megabyte = 2 -20 megabyte trong hệ cơ số 2 (nhị phân).

bit byte magabyte gigabyte

Bảng chuyển đổi byte sang MB

Byte (Byte)Megabyte (MB) thập phânMegabyte (MB) nhị phân
1 Byte0,000001 MB0,00000095367432 MB
1000 byte0,001 MB0,00095367431640625 MB
2000 byte0,002 MB0,0019073486328125 MB
3000 byte0,003 MB0,0028610229492188 MB
4000 byte0,004 MB0,003814697265625 MB
5000 byte0,005 MB0,0047683715820312 MB
6000 byte0,006 MB0,0057220458984375 MB
7000 byte0,007 MB0,0066757202148438 MB
8000 byte0,008 MB0,00762939453125 MB
9000 byte0,009 MB0,0085830688476562 MB
10000 byte0,01 MB0,0095367431640625 MB
11000 byte0,011 MB0,010490417480469 MB
12000 byte0,012 MB0,011444091796875 MB
13000 byte0,013 MB0,012397766113281 MB
14000 byte0,014 MB0,013351440429688 MB
15000 byte0,015 MB0,014305114746094 MB
16000 byte0,016 MB0,0152587890625 MB
17000 byte0,017 MB0,016212463378906 MB
18000 byte0,018 MB0,017166137695312 MB
19000 byte0,019 MB0,018119812011719 MB
20000 byte0,02 MB0,019073486328125 MB
21000 byte0,021 MB0,020027160644531 MB
22000 byte0,022 MB0,020980834960938 MB
23000 byte0,023 MB0,021934509277344 MB
24000 byte0,024 MB0,02288818359375 MB
25000 byte0,025 MB0,023841857910156 MB
26000 byte0,026 MB0,024795532226562 MB
27000 byte0,027 MB0,025749206542969 MB
28000 byte0,028 MB0,026702880859375 MB
29000 byte0,029 MB0,027656555175781 MB
30000 byte0,03 MB0,028610229492188 MB
31000 byte0,031 MB0,029563903808594 MB
32000 byte0,032 MB0,030517578125 MB
33000 byte0,033 MB0,031471252441406 MB
34000 byte0,034 MB0,032424926757812 MB
35000 byte0,035 MB0,033378601074219 MB
36000 byte0,036 MB0,034332275390625 MB
37000 byte0,037 MB0,035285949707031 MB
38000 byte0,038 MB0,036239624023438 MB
39000 byte0,039 MB0,037193298339844 MB
40000 byte0,04 MB0,03814697265625 MB
41000 byte0,041 MB0,039100646972656 MB
42000 byte0,042 MB0,040054321289062 MB
43000 byte0,043 MB0,041007995605469 MB
44000 byte0,044 MB0,041961669921875 MB
45000 byte0,045 MB0,042915344238281 MB
46000 byte0,046 MB0,043869018554688 MB
47000 byte0,047 MB0,044822692871094 MB
48000 byte0,048 MB0,0457763671875 MB
49000 byte0,049 MB0,046730041503906 MB
50000 byte0,05 MB0,047683715820312 MB
51000 byte0,051 MB0,048637390136719 MB
52000 byte0,052 MB0,049591064453125 MB
53000 byte0,053 MB0,050544738769531 MB
54000 byte0,054 MB0,051498413085938 MB
55000 byte0,055 MB0,052452087402344 MB
56000 byte0,056 MB0,05340576171875 MB
57000 byte0,057 MB0,054359436035156 MB
58000 byte0,058 MB0,055313110351562 MB
59000 byte0,059 MB0,056266784667969 MB
60000 byte0,06 MB0,057220458984375 MB
61000 byte0,061 MB0,058174133300781 MB
62000 byte0,062 MB0,059127807617188 MB
63000 byte0,063 MB0,060081481933594 MB
64000 byte0,064 MB0,06103515625 MB
65000 byte0,065 MB0,061988830566406 MB
66000 byte0,066 MB0,062942504882812 MB
67000 byte0,067 MB0,063896179199219 MB
68000 byte0,068 MB0,064849853515625 MB
69000 byte0,069 MB0,065803527832031 MB
70000 byte0,07 MB0,066757202148438 MB
71000 byte0,071 MB0,067710876464844 MB
72000 byte0,072 MB0,06866455078125 MB
73000 byte0,073 MB0,069618225097656 MB
74000 byte0,074 MB0,070571899414062 MB
75000 byte0,075 MB0,071525573730469 MB
76000 byte0,076 MB0,072479248046875 MB
77000 byte0,077 MB0,073432922363281 MB
78000 byte0,078 MB0,074386596679688 MB
79000 byte0,079 MB0,075340270996094 MB
80000 byte0,08 MB0,0762939453125 MB
81000 byte0,081 MB0,077247619628906 MB
82000 byte0,082 MB0,078201293945312 MB
83000 byte0,083 MB0,079154968261719 MB
84000 byte0,084 MB0,080108642578125 MB
85000 byte0,085 MB0,081062316894531 MB
86000 byte0,086 MB0,082015991210938 MB
87000 byte0,087 MB0,082969665527344 MB
88000 byte0,088 MB0,08392333984375 MB
89000 byte0,089 MB0,084877014160156 MB
90000 byte0,09 MB0,085830688476562 MB
91000 byte0,091 MB0,086784362792969 MB
92000 byte0,092 MB0,087738037109375 MB
93000 byte0,093 MB0,088691711425781 MB
94000 byte0,094 MB0,089645385742188 MB
95000 byte0,095 MB0,090599060058594 MB
96000 byte0,096 MB0,091552734375 MB
97000 byte0,097 MB0,092506408691406 MB
98000 byte0,098 MB0,093460083007812 MB
99000 byte0,099 MB0,094413757324219 MB
100000 byte0,1 MB0,095367431640625 MB

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net