Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Px sang Cm (Pixel to Centimet)

Quy đổi từ Px sang Cm (Pixel to Centimet)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 69,4K views

Có bao nhiêu cm trong một pixel?

Giả sử bạn sử dụng mật độ điểm ảnh là 300 ppi (pixel per inch), nghĩa là có 300 pixel (điểm ảnh) trong 1 inch. Chúng ta biết rằng 1 inch bằng 2,54 cm hay nói cách khác là  có 300 pixel (điểm ảnh) trong mỗi 2,54 cm. Do đó, 1 pixel = (2,54/300) cm. Cuối cùng, chúng ta nhận được câu trả lời 1 px = 0.008466666666666667 cm với ppi = 300.

Đơn vị pixel được sử dụng nhiều trong thiết kế đồ họa, photoshop, ai,…

Cách đổi pixel sang centimet

ppi là mật độ điểm ảnh hoặc số chấm trên mỗi inch.
Giải sử ppi = 96; 96 ppi có nghĩa là có 96 pixel (điểm ảnh) mỗi inch.
1 inch tương đương 2,54 cm.

1 inch = 2,54 cm
dpi = 96 px / in
= 96 px / 2,54 cm

Do đó, một pixel bằng
1 px = 2,54 cm / 96
1 px = 0,026458333 cm

Xem thêm: 

3.5/5 - (2 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,