Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Feet sang M (Feet to Mét)

Quy đổi từ Feet sang M (Feet to Mét)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 9,3K viewsCách đổi feet sang mét

1 feet bằng 0,3048 mét:

1 ft = 0,3048 m

Khoảng cách d đơn vị mét (m) = khoảng cách d đơn vị feet (ft) nhân với 0,3048:

(m) = (ft) × 0,3048

Ví dụ:

1. Chuyển đổi 3 feet sang mét:

(m) = 3ft × 0,3048 = 0,9144 m

2. Đổi 5 feet 2 sang met

5 feet 2  = 5 feet +2 inch = 5 x 0,3048 + 2 x 0,0254 = 1.5748 m

Như vậy: 5′ 2″ = 1,5748m

Bảng chuyển đổi feet sang mét

Feet (ft)Mét (m)
0,01 ft0,0030 m
0,1 ft0,0305 m
1 ft0,3048 m
2 ft0,6096 m
3 ft0,9144 m
4 ft1.2192 m
5 ft1,5240 m
6 ft1.8288 m
7 ft2.1336 m
8 ft2,4384 m
9 ft2,7432 m
10 ft3.0480 m
20 ft6.0960 m
30 ft9,1440 m
40 ft12,1920 m
50 ft15.2400 m
60 ft18,2880 m
70 ft21.3360 m
80 ft24,3840 m
90 ft27.4320 m
100 ft30.4800 m

Xem thêm: 

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net