Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Cm sang Px (Centimet To Pixel)

Quy đổi từ Cm sang Px (Centimet To Pixel)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 85,5K views

Có bao nhiêu pixel trong 1 centimet?

Giả sử mật độ điểm ảnh là 300 ppi = 300 pixel/inch. Chúng ta biết rằng 1 inch bằng 2,54 cm, do đó với mật độ điểm ảnh là 300 ppi nghĩa là sẽ có 300 điểm ảnh trên mỗi 2,54 cm. Hay nói cách khác là trên 1 cm sẽ có 300/2,54= 118.11023622047243 điểm ảnh, tương ứng 118.11023622047243 pixel.

Pixel hay điểm ảnh là đơn vị thường được sử dụng trong in ấn, thiết kế đồ họa. Bạn có thể dễ dàng thấy đơn vị này trong Photoshop, AI, Paint, Cad,…

Cách đổi Cm to Px

PPI (Pixel Per Inch) là mật độ điểm ảnh hoặc số chấm trên mỗi inch.
Giả sử PPI = 96. 96 PPI có nghĩa là có 96 pixel mỗi inch.
1 inch tương đương 2,54 cm.

1 inch = 2,54 cm
96 PPI = 96 px / in
= 96 px / 2,54 cm

Do đó, một centimet bằng
1 cm = 96 px / 2,54
1 cm = 37.79527559055118 px

Nếu chúng ta làm tròn giá trị pixel, chúng ta sẽ nhận được
1 cm = 38 px cho 96 ppi.

Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net