Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Độ C sang Độ F (°C to °F)

Quy đổi từ Độ C sang Độ F (°C to °F)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 40,1K views

Cách chuyển đổi độ C ra độ F

0 độ C (Celsius) tương đương với 32 độ F (Fahrenheit):

0 °C = 32 °F

Nhiệt độ T tính bằng độ F (°F) bằng nhiệt độ T tính bằng độ C (°C) nhân 9/5, sau đó cộng với 32.

Công thức:

(° F) = (° C) × 9/5 + 32

hoặc là

(° F) = (° C) × 1,8 + 32

Ví dụ:

Chuyển đổi 30 độ C sang độ F:

(°F) = 30 × 9/5 + 32 = 86 °F

20 độ C bằng bao nhiêu độ F?

(°F) = 20 × 9/5 + 32 = 68 °F

37 độ C (nhiệt độ trung bình cơ thể người) bằng bao nhiêu độ F?

(°F) = 37 × 9/5 + 32 = 98,6 °F

Bảng chuyển đổi độ C sang độ F

Độ C (° C)Độ F (° F)Mô tả
-273,15 ° C-459,67 ° Fnhiệt độ không tuyệt đối
-50 ° C-58,0 ° F
-40 ° C-40.0 ° F
-30 ° C-22.0 ° F
-20 ° C-4,0 ° F
-10 ° C14,0 ° F
-9 ° C15,8 ° F
-8 ° C17,6 ° F
-7 ° C19,4 ° F
-6 ° C21,2 ° F
-5 ° C23.0 ° F
-4 ° C24,8 ° F
-3 ° C26,6 ° F
-2 ° C28,4 ° F
-1 ° C30,2 ° F
0 ° C32.0 ° Fđiểm đóng băng / nóng chảy của nước
1 ° C33,8 ° F
2 ° C35,6 ° F
3 ° C37,4 ° F
4 ° C39,2 ° F
5 ° C41,0 ° F
6 ° C42,8 ° F
7 ° C44,6 ° F
8 ° C46,4 ° F
9 ° C48,2 ° F
10 ° C50.0 ° F
11 ° C51,8 ° F
12 ° C53,6 ° F
13 ° C55,4 ° F
14 ° C57,2 ° F
15 ° C59,0 ° F
16 ° C60,8 ° F
17 ° C62,6 ° F
18 ° C64,4 ° F
19 ° C66,2 ° F
20 ° C68,0 ° F
21 ° C69,8 ° Fnhiệt độ phòng
22 ° C71,6 ° F
23 ° C73,4 ° F
24 ° C75,2 ° F
25 ° C77,0 ° F
26 ° C78,8 ° F
27 ° C80,6 ° F
28 ° C82,4 ° F
29 ° C84,2 ° F
30 ° C86.0 ° F
31 ° C87,8 ° F
32 ° C89,6 ° F
33 ° C91,4 ° F
34 ° C93,2 ° F
35 ° C95,0 ° F
36 ° C96,8 ° F
37 ° C98,6 ° Fnhiệt độ cơ thể trung bình
38 ° C100,4 ° F
39 ° C102,2 ° F
40 ° C104,0 ° F
50 ° C122,0 ° F
60 ° C140.0 ° F
70 ° C158.0 ° F
80 ° C176,0 ° F
90 ° C194,0 ° F
100 ° C212.0 ° Fđiểm sôi của nước
200 ° C392.0 ° F
300 ° C572.0 ° F
400 ° C752.0 ° F
500 ° C932.0 ° F
600 ° C1112.0 ° F
700 ° C1292.0 ° F
800 ° C1472.0 ° F
900 ° C1652.0 ° F
1000 ° C1832.0 ° F

Xem thêm:

4.5/5 - (19 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net