Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Tấn lực sang KiloNewton (tf to kN)

Quy đổi từ Tấn lực sang KiloNewton (tf to kN)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 1,6K views




Cách đổi từ Tấn lực sang kN

1 tf = 9.80665 kN

1 kN = 0.10197162129779283 tf

Ví dụ: chuyển đổi 30 tấn lực sang kN

30 tf = 30 x 9.80665 kN = 294.1995 kN

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net