Trang chủ Chuyển Đổi 1 hecta bằng bao nhiêu m2, km2, sào, mẫu, công?

1 hecta bằng bao nhiêu m2, km2, sào, mẫu, công?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 488 views

Đổi Hecta sang các đơn vị phổ biến

 • 1 ha = 10000 m2
 • 1 ha = 0.01 km2
 • 1 ha = 10.000/360 = 27.778 sào Bắc Bộ
 • 1 ha = 10.000/497 = 20.121 sào Trung Bộ
 • 1 ha = 10 công đất Nam Bộ
 • 1 ha = 2.778 mẫu Bắc Bộ
 • 1 ha = 2.121 mẫu Trung Bộ
 • 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ.

Ngoài ra:

 • 1 ha = 15 500 030 in² (Inch vuông)
 • 1 ha = 107 639.1 ft² (Foot vuông)
 • 1 ha = 11 959.9 yr² (Yard vuông )
 • 1 ha = 1076.39 Vuông
 • 1 ha = 395.37 Rod vuông
 • 1 ha = 9.88 Rood
 • 1 ha = 2.47 Acre (Mẫu Anh)
 • 1 ha = 0.02 Homestead
 • 1 ha = 3.86×10-3 mile² (Dặm vuông)
 • 1 ha = 1.07×10-4 Township

Bổ sung:

 • 1 mẫu = 10 sào
 • Bắc Bộ 1 sào = 360 m²; Trung Bộ 1 sào = 497 m²; Nam Bộ 1 sào = 1000 m²

Lưu ý: Ở Nam Bộ, từ xưa, người ta sử dụng đơn vị Mẫu ta (M ta) và Mẫu tây (M tây):1 M ta = 12960 m2 = 1.296 ha; 1 M tây = 10000 m2 = 1 ha. Mẫu tây là đơn vị đo ruộng đất thống nhất hiện nay ở Việt Nam. (Theo Từ điển Bách Khoa Việt Nam)

5/5 - (2 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,