Nước cứng là gì? Phân loại, Tác hại, Phương pháp làm mềm