Hóa phân tích là gì? Chức năng, phân loại, ứng dụng