Uranium là gì? Tính chất, ứng dụng & cách hoạt động