Quan hệ thẩm mỹ là gì? Nguồn gốc, bản chất, tính chất