Tâm lý học

Lây lan tâm lý là gì? Cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng

1. Định nghĩa Lây lan tâm lý là sự lây truyền trạng thái xúc cảm, tình cảm từ cá nhân hoặc nhóm người này sang cá nhân hoặc nhóm người khác nhanh chóng, mạnh mẽ một cách không hoặc có ý thức. Lây lan tâm lý là một hiện tượng khá phổ biến trong tập thể sản xuất, kinh doanh và...

Tâm lý của người tiêu dùng đối với giá cả và sách lược định giá

1. Giá cả hàng hóa Trong hoạt động tiêu dùng, việc xác định giá sản phẩm hàng hóa là yếu tố hết sức quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới hành vi của người tiêu đùng. Nếu giá cả của sản phẩm phù hợp với tâm lý người tiêu dùng thì sẽ thúc đẩy tiêu thụ, ngược lại nếu giá...

Tâm lý tiêu dùng của phụ nữ và nam giới

Theo tiêu chí giới tính, thì người tiêu dùng được chia ra làm hai nhóm: người tiêu dùng là phụ nữ và người tiêu dùng là nam giới. Mỗi nhóm này có đặc điểm tâm lý tương đối nổi bật trong hoạt động tiêu dùng của họ. 1. Tâm lý tiêu dùng của phụ nữ Người tiêu dùng là phụ nữ...

Nhu cầu và Động cơ tiêu dùng

1. Nhu cầu và nhu cầu tiêu dùng Nhu cầu có vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển con người, không có nhu cầu thì cũng không thể có nhân cách - chủ thể của hoạt động sản xuất và tiêu dùng xã hội. Nhu cầu là yếu tố cơ bản đầu tiên, quy...

Đặc điểm Tâm lý người tiêu dùng

Người tiêu dùng là cá nhân hoặc nhóm người có mong muốn, nhu cầu hoặc đang tìm kiếm, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ nhằm mục đích nào đó. Thông thường khi nói tới người tiêu dùng người ta muốn nói tới cá nhân, nhóm người có mong muốn, có nhu cầu tìm kiếm, mua sắm hoặc...

Quan sát là gì?

1. Định nghĩa:  Quan sát là quá trình tri giác có mục đích, có kế hoạch nhằm theo dõi và phát hiện một hoặc nhiều hiện tương tâm lý nào đó của khách thể trong hoàn cảnh và thời gian xác định, nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. Ví dụ: Quan sát hành vi tiêu dùng của khách hàng thông...

Đặc điểm Tâm lý tuổi thanh niên học sinh (15-18 tuổi – THPT)

Nội dung: vai trò của những điều kiện phát triển tâm lý thanh niên, học sinh THPT; ý nghĩa của hoạt động học tập - hướng nghiệp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý của các em; những đặc trưng tâm lý của lứa tuổi thanh niên học sinh. 1. Những điều kiện phát triển tâm lý...

Đặc điểm Tâm lý tuổi thiếu niên (11-15 tuổi)

Nội dung: những điều kiện phát triển tâm lý của thiếu niên, những đặc điểm trong hoạt động giao tiếp của thiếu niên. Những nét tâm lý cấu tạo tâm lý mới đặc trưng về nhận thức, tình cảm, nhân cách của thiếu niên. 1. Những điều kiện phát triển tâm lý của thiếu niên 1.1. Khái niệm tuổi thiếu niên Tuổi...

Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi

1. Quan niệm về giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi 1.1 Lứa tuổi là gì? Tâm lý học Mác xít, đại diện là L.x. Vưgốtxki quan niệm lứa tuổi là một thời kỳ phát triển tâm lý nhất định của đời người “đóng kín một cách tương đối”, và ở đó những quy luật phát triển chung bao giờ...