Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ M/s sang Km/h

Quy đổi từ M/s sang Km/h

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 164,7K views

Cách đổi từ M/s sang Km/h

1 mét trên giây bằng 3.6 kilomet trên giờ

Cách đổi như sau:

1 m/s = (1 m)/(1 giây) = ( 1/1000 km)/(1/3600 giờ) = (1/1000)/(1/3600) (km/giờ) = 3600/1000 (km/h) = 3,6 (km/h)

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) bằng vận tốc V đơn vị mét trên giây (m/s) nhân với 3,6.

V = V (m/s) x 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 m/s ra km/h:

V (km/h) = 30 x 3.6 = 108 (km/h)

Bảng chuyển đổi Mét/giây sang Kilomet/giờ

high-endrolex.com

Mét/giâyKm/giờ
1 m/s3.6 km/h
5 m/s18 km/h
10 m/s36 km/h
15 m/s54 km/h
20 m/s72 km/h
25 m/s90 km/h
30 m/s108 km/h
40 m/s144 km/h
50 m/s180 km/h

Để đổi đơn vị từ m/s sang km/s với các giá trị nhập vào là phân số, khai căn, các số phức tạp có thể sử dụng công cụ Máy tính online cùng với việc áp dụng công thức V (km/h) = V (m/s) x 3,6 để thực hiện tính toán.

4.3/5 - (66 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net