Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Độ F sang Độ C (°F to °C)

Quy đổi từ Độ F sang Độ C (°F to °C)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 40,4K views

Cách chuyển đổi độ F ra độ C

0 độ F (Fahrenheit) bằng -17,77778 độ C (Celsius):

0 ° F = -17,77778 ° C

Nhiệt độ T tính bằng độ C (° C) bằng nhiệt độ T tính bằng độ F (° F) trừ 32, sau đó nhân với 5/9 (hoặc chia ch0 1,8).

Công thức:

(° C) = ( (° F) – 32) × 5/9

hoặc là

(° C) = ( (° F) – 32) / (9/5)

hoặc là

(° C) = ( (° F) – 32) / 1,8

Ví dụ:

+ Chuyển 86 độ F sang độ C:

(° C) = (86 – 32) × 5/9 = 30 °C

+ 90 độ F bằng bao nhiêu độ C?

(° C) = (90 – 32) × 5/9 = 32,22 °C

+ 104 độ f bằng bao nhiêu độ c?

(° C) = (104 – 32) × 5/9 = 40 °C

Bảng chuyển đổi độ F sang độ C

high-endrolex.com

Độ F (° F)Độ C (° C)Mô tả
-459,67 ° F-273,15 ° Cnhiệt độ không tuyệt đối
-50 ° F-45,56 ° C
-40 ° F-40,00 ° C
-30 ° F-34,44 ° C
-20 ° F-28,89 ° C
-10 ° F-23,33 ° C
0 ° F-17,78 ° C
10 ° F-12,22 ° C
20 ° F-6,67 ° C
30 ° F-1,11 ° C
32 ° F0 ° Cđiểm đóng băng / nóng chảy của nước
40 ° F4,44 ° C
50 ° F10,00 ° C
60 ° F15,56 ° C
70 ° F21,11 ° Cnhiệt độ phòng
80 ° F26,67 ° C
90 ° F32,22 ° C
98,6 ° F37 ° Cnhiệt độ cơ thể trung bình
100 ° F37,78 ° C
110 ° F43,33 ° C
120 ° F48,89 ° C
130 ° F54,44 ° C
140 ° F60,00 ° C
150 ° F65,56 ° C
160 ° F71,11 ° C
170 ° F76,67 ° C
180 ° F82,22 ° C
190 ° F87,78 ° C
200 ° F93,33 ° C
212 ° F100 ° Cđiểm sôi của nước
300 ° F148,89 ° C
400 ° F204,44 ° C
500 ° F260,00 ° C
600 ° F315,56 ° C
700 ° F371,11 ° C
800 ° F426,67 ° C
900 ° F482,22 ° C
1000 ° F537,78 ° C

Xem thêm:

4/5 - (7 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net