Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ M2 sang Ha

Quy đổi từ M2 sang Ha

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 26,1K views

Cách đổi từ m2 sang ha

1 mét vuông bằng 0.0001 hecta

1 m2 = 0.0001 ha

Như vậy:

Diện tích S tính bằng hecta (ha) bằng diện tích S tính bằng mét vuông (m2) chia cho 10000.

S (m2) = S (ha) : 10000 = S (ha) x 10^-4

Ví dụ:

+ Chuyển đổi 30 ha sang m2:

S (m2) = 30 : 10000 = 0.003 m2

+ 276,5 mét vuông bằng bao nhiêu ha?

S (m2) = 276.5 : 10000 = 0.02765 m2

+ 627 mét vuông bằng bao nhiêu hecta?

S (m2) = 627 : 10000 = 0.0627 m2

+ Đổi 86400 mét vuông ra hecta?

S (m2) = 86400 : 10000 = 8.64 m2

Bảng chuyển đổi mét vuông ra hecta

Mét vuôngHecta
1 m20.0001 ha
2 m20.0002 ha
3 m20.0003 ha
4 m20.0004 ha
5 m20.0005 ha
6 m20.0006 ha
7 m20.0007 ha
8 m20.0008 ha
9 m20.0009 ha
10 m20.001 ha
20 m20.002 ha
30 m20.003 ha
40 m20.004 ha
50 m20.005 ha
60 m20.006 ha
70 m20.007 ha
80 m20.008 ha
90 m20.009 ha
100 m20.01 ha
4.4/5 - (5 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net