Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Cm2 sang M2

Quy đổi từ Cm2 sang M2

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 27,3K views

Cách đổi từ Cm2 sang M2

1 centimet vuông tương đương 0,0001 mét vuông

1 cm2 = 10^-4 m2 = 0.0001 m2

Như vậy:

Diện tích S tính bằng đơn vị mét vuông (m2) bằng diện tích S tính bằng đơn vị centimet vuông (cm2) chia cho 10 000 (hoặc nhân với 0.0001 = 10^-4).

S(m2) = S(cm2) : 10 000

Ví dụ:

Đổi 30 cm2 ra m2:

S(m2) = 30 : 10 000 = 30 x 10^-4 = 3 x 10^-3 m2 = 0.003 m2

Thông tin bổ sung:

  • 1 m2 = 100 dm2 = 10^2 dm2
  • 1 m2 = 10 000 cm2 = 10^4 cm2
  • 1 m2 = 1 000 000 mm2 = 10^6 mm2

Bảng chuyển đổi từ Cm2 ra M2

Cm2M2
1 cm20.0001 m2
2 cm20.0002 m2
3 cm20.0003 m2
4 cm20.0004 m2
5 cm20.0005 m2
6 cm20.0006 m2
7 cm20.0007 m2
8 cm20.0008 m2
9 cm20.0009 m2
10 cm20.001 m2
11 cm20.0011 m2
12 cm20.0012 m2
13 cm20.0013 m2
14 cm20.0014 m2
15 cm20.0015 m2
16 cm20.0016 m2
17 cm20.0017 m2
18 cm20.0018 m2
19 cm20.0019 m2
20 cm20.002 m2
30 cm20.003 m2
40 cm20.004 m2
50 cm20.005 m2
60 cm20.006 m2
70 cm20.007 m2
80 cm20.008 m2
90 cm20.009 m2
100 cm20.01 m2

Xem thêm:

4.4/5 - (5 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net