Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Mph sang Km/h

Quy đổi từ Mph sang Km/h

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 15,3K views

Cách đổi từ Mph sang Km/h

1 Dặm trên giờ bằng 1.609344 kilomet trên giờ: 1 mph = 1.609344 km/h

Cách đổi như sau:

1 mph = 1 dặm/h = 1.609344 km/h

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) bằng vận tốc V đơn vị dặm trên giờ (mph) nhân với 1.609344.

V(km/h) = V (mph) x 1.609344

Ví dụ:

Đổi 30 mph ra km/h:

V(km/h) = 30 x 1.609344 = 48.28032 km/h

Thông tin bổ sung:

Bảng chuyển đổi Mph sang Km/h

MphKm/h
1 mph1.609344 km/h
5 mph8.04672 km/h
10 mph16.09344 km/h
15 mph24.14016 km/h
20 mph32.18688 km/h
25 mph40.2336 km/h
30 mph48.28032 km/h
40 mph64.37376 km/h
50 mph80.4672 km/h
5/5 - (3 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net