Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Ha sang M2

Quy đổi từ Ha sang M2

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 2,6K views

Cách đổi từ Ha sang M2

1 hecta bằng 10000 mét vuông

1 ha = 10000 m2

Như vậy:

Diện tích S tính bằng đơn vị mét vuông (m2) bằng diện tích S tính bằng đơn vị hecta (ha) nhân với 10000.

S (m2) = S (ha) x 10000 = S (ha) x 10^4

Thông tin bổ sung:

  • 1 hecta = 1 hectomet vuông = 10000 mét vuông
  • 1 m2 = 0.00001 ha

Ví dụ:

Chuyển đổi 30 ha sang m2:

S (m2) = 30 x 10000 = 300000 m2

Đổi 3,5 ha sang m2:

S (m2) = 3.5 x 10000 = 350000 m2

Bảng chuyển đổi Hecta ra Mét vuông:

HectaMét vuông
1 ha10000 m2
2 ha20000 m2
3 ha30000 m2
4 ha40000 m2
5 ha50000 m2
6 ha60000 m2
7 ha70000 m2
8 ha80000 m2
9 ha90000 m2
10 ha100000 m2
20 ha200000 m2
30 ha300000 m2
40 ha400000 m2
50 ha500000 m2
60 ha600000 m2
70 ha700000 m2
80 ha800000 m2
90 ha900000 m2
100 ha1000000 m2

Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net