Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Km/h sang M/s

Quy đổi từ Km/h sang M/s

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 79,8K views

Cách đổi từ km/h sang m/s

1 km/h = 1/3.6 m/s = 0.277777778 m/s

Cách đổi như sau:

Có:

  • 1 km = 1000 m
  • 1 giờ = 3600 giây

Nên:

1 km/h = (1 km)/(1 giờ) = (1000 m)/(3600 giây) = 1000/3600 (m/giây) = 1/3.6 (m/s) = 0.277777778 (m/s)

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị mét trên giây (m/s) bằng vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) chia cho 3,6 (hoặc nhân với 0,277777778).

V = V (km/h) : 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 km/h ra m/s:

V (m/s) = 30 : 3.6 = 8.333333333 (m/s)

Bảng chuyển đổi km/h sang m/s

Km/giờM/giây
1 km/h0.27778 m/s
5 km/h1.38889 m/s
10 km/h2.77778 m/s
20 km/h5.55556 m/s
30 km/h8.33333 m/s
40 km/h11.11111 m/s
50 km/h13.88889 m/s
75 km/h20.83333 m/s
100 km/h27.77778 m/s

Để đổi đơn vị từ km/h sang m/s với các giá trị nhập vào là phân số, khai căn, các số phức tạp có thể sử dụng công cụ Máy tính online của chúng tôi cùng với việc áp dụng công thức V (m/s) = V (km/h) : 3,6 để thực hiện tính toán.

3.8/5 - (38 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net