Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Km/h sang Mph

Quy đổi từ Km/h sang Mph

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 6,K views

Cách đổi từ Km/h sang Mph

1 kilomet trên giờ bằng 0.621371 dặm trên giờ: 1 km/h = 0.621371 mph

Cách đổi như sau:

1 km/h = 1/1.609344 dặm/giờ = 0.621371 mph

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị dặm trên giờ (mph) bằng vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) chia 1.609344.

V(km/h) = V (mph) / 1.609344

Ví dụ:

Đổi 30 km/h ra mph:

V(mph) = 30 / 1.609344 = 18.641136 mph

Thông tin bổ sung:

Bảng chuyển đổi Mph sang Km/h

MphKm/h
1 mph0.621371192237334 km/h
5 mph3.10685596118667 km/h
10 mph6.21371192237334 km/h
15 mph9.32056788356001 km/h
20 mph12.4274238447467 km/h
25 mph15.5342798059333 km/h
30 mph18.64113576712 km/h
40 mph24.8548476894934 km/h
50 mph31.0685596118667 km/h
5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,