Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ M2 sang Cm2

Quy đổi từ M2 sang Cm2

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 10,2K views

Cách đổi từ M2 sang Cm2

1 mét vuông tương đương 10000 centimét vuông

1 m2 = 10^4 cm2 = 10000 cm2

Như vậy:

Diện tích S tính bằng đơn vị centimét vuông (m2) bằng diện tích S tính bằng đơn vị mét vuông (cm2) nhân cho 10 000 (hay 10^4).

S(cm2) = S(m2) x 10 000

Ví dụ:

Đổi 30 m2 ra cm2:

S(cm2) = 30 x 10 000 = 30 x 10^4 = 3 x 10^5 m2 = 300 000 m2

Bảng chuyển đổi m2 ra cm2

M2Cm2
1 m210000 cm2
2 m220000 cm2
3 m230000 cm2
4 m240000 cm2
5 m250000 cm2
6 m260000 cm2
7 m270000 cm2
8 m280000 cm2
9 m290000 cm2
10 m2100000 cm2
11 m2110000 cm2
12 m2120000 cm2
13 m2130000 cm2
14 m2140000 cm2
15 m2150000 cm2
16 m2160000 cm2
17 m2170000 cm2
18 m2180000 cm2
19 m2190000 cm2
20 m2200000 cm2
30 m2300000 cm2
40 m2400000 cm2
50 m2500000 cm2
60 m2600000 cm2
70 m2700000 cm2
80 m2800000 cm2
90 m2900000 cm2
100 m21000000 cm2

Xem thêm:

4.3/5 - (10 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net