Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ M2 sang Mm2

Quy đổi từ M2 sang Mm2

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 15,9K views

Cách đổi từ m2 sang mm2

1 mét vuông tương đương 1 000 000 milimet vuông

1 m2 = 1 000 000 mm2

Như vậy:

Diện tích S tính bằng đơn vị milimet vuông (mm2) bằng diện tích S tính bằng đơn vị mét vuông (m2) nhân với 1 000 000.

S(mm2) = S(m2) * 1 000 000

Ví dụ:

Đổi 5 m2 ra mm2:

S(mm2) =5 * 1 000 000 = 5 000 000 mm2

Thông tin thêm:

  • 1 mm = 0.001 m
  • 1 m = 1000 mm
  • 1 mm2 = 0.00 0001 m2
  • 1 m2 = 1 000 000 mm2
  • 1 m2 = 10 000 cm2

Bảng chuyển đổi Mét vuông sang Milimet vuông

Mét vuông (m2)Milimet vuông (mm2)
0.001 m21000 mm2
0.01 m210000 mm2
0.1 m2100000 mm2
1 m21000000 mm2
2 m22000000 mm2
3 m23000000 mm2
4 m24000000 mm2
5 m25000000 mm2
6 m26000000 mm2
7 m27000000 mm2
8 m28000000 mm2
9 m29000000 mm2
10 m210000000 mm2
11 m211000000 mm2
12 m212000000 mm2
13 m213000000 mm2
14 m214000000 mm2
15 m215000000 mm2
16 m216000000 mm2
17 m217000000 mm2
18 m218000000 mm2
19 m219000000 mm2
20 m220000000 mm2
30 m230000000 mm2
40 m240000000 mm2
50 m250000000 mm2
60 m260000000 mm2
70 m270000000 mm2
80 m280000000 mm2
90 m290000000 mm2
100 m2100000000 mm2

Xem thêm:

3.7/5 - (3 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net