Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Knot (Nút) sang Km/h (Kt to Km/h)

Quy đổi từ Knot (Nút) sang Km/h (Kt to Km/h)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 16,8K viewsCách đổi từ Knot (Nút) sang Km/h

1 knot bằng 1.852 kilomet trên giờ: 1 knot = 1.852 km/h

Các đổi như sau:

1 knot = 1 kt = 1 hải lý/giờ = 1.852 km/giờ

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) bằng vận tốc V đơn vị Knot (nút) nhân với 1,852.

Ví dụ:

Đổi 30 knot ra km/h:

V(km.h) = 30 x 1.852 = 55.56 km/h

Thông tin bổ sung:

  • 1 hải lý = 1,852 km
  • Knot còn được kí hiệu là kn (theo ISO) hoặc kt (theo IEEE) hoặc NMPH (nautical mile per hour)

Bảng chuyển đổi Kt sang km/h

KnotKm/h
1 kn1.852 km/h
5 kn9.26 km/h
10 kn18.52 km/h
15 kn27.78 km/h
20 kn37.04 km/h
25 kn46.3 km/h
30 kn55.56 km/h
40 kn74.08 km/h
50 kn92.6 km/h
4.2/5 - (5 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net